Anbefaling til farmere: Så hvede sent på grund af agerrævehale

I Storbritannien vil agerrævehale på grund af vejrforholdene have spirehvile langt ind i efteråret, og det er en særlig grund til at så vinterhveden sent i år, lyder anbefalingen fra britisk konsulent.

Ligesom det er tilfældet i Danmark er der i Storbritannien et meget stort fokus på at holde græsukrudt i skak.

Det giver sig konkret udslag i generellte anbefalinger for såning af vinterhvede 

På grund af store populationer af frø fra agerrævehaler er det i år nemlig særligt vigtig at vente med såning af vinterhveden, anbefaler Paul Gruber, der er ansat hos den britiske konsulenvirksomhed ProCam.

Han fremhæver, at der også er en række af andre problematikker, som kan forbygges ved sen såning. 

Til netmediet Farmers Weekly har han opstillet fem gode grunde til at så vinterhveden sent i år

1. Lang spirehvile for agerrævehalerfrø

Spirehvilen for agerrævehalefrø har i år været længere i forhold til normalen.  

For at sikre sig, at agerrævehale ikke bliver et altoverskyggende problem, er det derfor vigtigt at vente med at så så lang tid som muligt. På den måde kan græsukrudtet nå at spire og blive bekæmpet, inden vinterhveden bliver sået.

Agerrævehaleproblematikken bliver derved betydelig mindre gennem resten af vækstperioden. 

Ifølge Paul Gruber understreger, at agerrævehalefrøene ikke vil spire, blot fordi jorden er fugtig. I stedet er længden på spirehvileperioden afgørende for, hvornår frøene starter spiringen. 

2. Naturlig reduktion i antal ukrudtsfrø 

Ved at lade græsukrudtsfrø ligge på jordoverfladen længst muligt inden jordbearbejdning, vil der ske en stor reduktion i spiringsdygtige frø.

Dette skyldes, at uv-stråler samt forskellige dyr beskadiger eller spiser frøene. 

3. Herbicider virker længere i Kølig og fugtig jord 

Jo længere man kan vente med vinterhvedesåningen, jo større er chancerne også for at vejret er bliver koldere.

Paul Gruber ser det derfor som en fordel at vente med såning, idet herbiciderne så virker bedre og over en længere periode, hvis man sprøjter, når det er køligere og jorden er fugtig.

4. Hold fast i strategien 

Landmændene har over den seneste årrække haft et stort fokus på at reducere antallet af spiringsdygtige agerrævehalefrø.

Flere års arbejde kan dog gå tabt på et enkelt år, hvis man sår vinterhveden før agerrævehalefrøene er spiret.

5. Hjælper mod andet græsukrudt 

Det er ikke kun agerrævehale sen såning hjælper på.

Også bekæmpelsen af andre græsukrudtarter som hejre og rajgræs vil øges, hvis vinterhveden bliver sået sent.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.