Betalt indhold af BASF

Tjen over 1.000 kroner ekstra pr. ha i hveden ved at anvende nyt svampemiddel mod Septoria

BASF markedsfører i år det første isopropanol triazol, Balaya, som sikrer fuld effekt over for Septoria i hveden, og som har langtidseffekt over for svampen.

Danske landmænd glæder sig hvert forår til en ny vækstsæsons glæder og udfordringer. I år kan landmændene glæde sig til en udfordring mindre: et længe savnet stærk svampemiddel mod Septoria er blevet markedsført af BASF. Midlet hedder Balaya.

”Gennem mange år har triazolerne mere og mere mistet deres styrke over for Septoria svampen, der er blevet mere og mere resistent over for de eksisterende midler. Men med Balaya står man nu med Danmarks stærkeste svampemiddel mod Septoria,” siger Jakob Skodborg Jensen, Agronomy Manager i BASF Danmark.

Balaya, der er godkendt til anvendelse i alt korn, består af to stoffer: det nye aktivstof Revysol, samt Comet Pro.

Revysol er et fleksibelt aktivt stof, der har den egenskab, at det kan tilpasse sig , hvis et gen i septoria-svampen ændrer sig lidt.  Derved opretholder Balaya den høje effekt mod Septoria i modsætning til de gamle midler.

”I mange år har vi ikke set nye aktivstoffer i svampebekæmpelsen. Der er kommet nye produkter ved at blande kendte aktivstoffer. Hvis to aktivstoffer blev blandet for at udnytte deres forskellige effekt på Septoria, gik man typisk ned i dosering af hvert aktivstof. Balaya giver derimod fuld effekt hele tiden,” siger Jakob Skodborg Jensen.

Revysol har langtidseffekt

Revysol udmærker sig også ved at have langtidseffekt. Balaya er godkendt til én behandling pr. sæson, og midlet må anvendes i kornets vækststadie 33 til 40. I stadie 39-40 er fanebladet synligt, men før skridning og lige før fanebladets bladskede begynder at strække sig.

Revysol optages hurtigt og effektivt i plantevævet. Det stopper svampens indtrængning i planten. Revysol oplagres i depoter i planten, hvorfra det frigives langsomt og løbende til plantevæv og saftstrøm. Derfor har Balaya en langtidsvirkning i planten.

”Denne langtidsvirkning betyder, at Balaya i princippet bevarer virkningen helt til høst. Derfor er det vigtigt, at man ikke går på kompromis med doseringen. Doseringen fra 0,75 til 1,5 l bevarer effektiviteten og den lange virkning, men 0,5 l eller lavere, det knækker virkningen,” siger Jakob Skodborg Jensen.

Han anbefaler derfor følgende dosering i hveden mod Septoria: 0,60-0,75 l Balaya til ’sunde’ hvedesorter og 0,75-1,0 l til mere modtagelige sorter i vækststadie 39. Der kan så anvendes andre ’gamle’ midler i senere vækststadier på plantens aks.

Balaya er effektiv

Det nye svampemiddel er effektivt og kurativt. Balaya giver store merudbytter. Ved kraftige septoria-angreb viste forsøg i 2019 på Flakkebjerg et ekstra merudbytte på 13 hkg pr. ha i forhold til Propulse + Folicur Xpert. Merudbyttet afhænger selvfølgelig af hvedesortens modtagelighed for Septoria og af Septorias angrebsstyrke i året. 2019 var et kraftigt Septoria-år. I 2017 gav Balaya et merudbytte på 10 hkg pr. ha i forhold til de ’gamle’ midler. I 2018, tørkeåret, samt i 2020 var der ikke kraftige angreb af Septoria.

sponsoreret BASF sponsoreret BASF

Til venstre: afgrøde behandlet stadie 39 med Balaya (Ny kemi) 50 pct. normaldosering – 0,75 liter pr. ha. Til højre: afgrøde behandlet stadie 39 med Propulse (Gl kemi) 100 pct. normaldosering – 1,0 liter pr ha

Balaya giver et stort nettomerudbytte

I Landsforsøgene er der i gennemsnit opnået merudbytter på 5-10 hkg pr. ha i sammenligning med ’gammel kemi’. Ved en hvedepris på f.eks. 130,- kr. giver det et nettomerudbytte på 650 til 1.300 kr. pr. ha ved anvendelse af Balaya.

Der er meget Balaya i Danmark

Jakob Skodborg Jensen oplyser, at risikoen for at komme til mangle Balaya til sæson 2021 i Danmark er meget lille.

”I Danmark er vi sikret en stor mængde af Balaya. I vores nabolande vil man gerne overtage en del af vores Balaya, men de fleste andre lande har fået godkendt stærkere midler til bekæmpelse af Septoria, baseret på Revysol. Vi kan ikke få godkendt disse midler herhjemme,” siger Jakob Skodborg Jensen.

Om fremtidsperspektiver nævner Jakob, at man i BASF undersøger muligheder for at anvende Revysol uden Comet Pro i blanding med andre midler og i mulig anvendelse i andre afgrøder.

BASF har fået minor use godkendelse af Balaya i frøgræs og spelt.

Ramularia effekt af Balaya i vårbyg

I vårbyg ligger udbytterne ved svampebekæmpelse med Balaya på linje med de bedste kendte midler. Men Jakob Skodborg Jensen ser en anden positiv effekt ved at anvende Balaya i vårbyg:

”Længere sydpå i Europa ser vi Ramularia resistens mod de ’gamle midler’. Det ser vi ikke helt endnu på samme måde i Danmark. Propulse har en god effekt mod Ramularia, men ved at blande Propulse med Balaya kan der opnås en antiresistens strategi mod resistensdannelse på sigt. Aktivstoffet Revysol kunne her spille en ekstra positiv rolle i vårbyg”, siger Jakob Skodborg Jensen.

I første omgang er der fokus på Septoria i korn, men der arbejdes også på bekæmpelse med Balaya mod andre svampesygdomme og i andre afgrøder.

sponsoreret BASF

Billede: Jakob Skodborg Jensen, Agronomy Manager i BASF Danmark

Faktaboks

Balaya

  • Midlet er et emulgerbart koncentrat.
  • Består af 2 aktive stoffer: Revysol og Pyraclostrabin
  • Godkendt med en dosering på 0,75-1,0 l i vækststadie 33-37 og 0,75-1,5 l i vækststadie 38-40 (målrettet fanebladssprøjtning før gennemskridning)
  • Må kun anvendes én gang pr. sæson

Septoria

  • Septoria er den vigtigste svampesygdom i hvede
  • ¾ af potentielt udbyttetab i hvede skyldes Septoria
  • Der går 3 uger fra Septoria infektion til synlige symptomer på bladene
  • 85 pct. af kerneindlejringen sker fra aktivitet i akset, fanebladet og andet øverste blad. Indlejringen sker over 6-7 uger, enkelte dage op mod 200 kg pr. ha. Det gør fanebladssprøjtningen til den vigtigste svampebekæmpelse i hveden

Emneord sponsoreret, BASF, Balaya, svampebehandling, septoria

Betalt indhold af BASF

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.