6 gode råd til at forebygge kålbrok

Kålbrok i raps er i kraftig stigning. I Nordtyskland er næsten alle marker inficeret af smitten, som kan ligge i jorden i mange år. Derfor er det vigtigt at forebygge, inden det går så galt.

Den vigtigste faktor der fremmer kålbrok er et for tæt sædskifte med raps. Men også sennep (og til dels olieræddikke) som efterafgrøde, rapsspildplanter efter høst og tidlig såning fremmer kålbrok. Hyppig brug af kålbrokresistente sorter kan nedbryde resistensen.

Kilde: Ghita Cordsen Nielsen, Seges.

1. Sædskifte

Hyppigheden af rapsdyrkning i sædskiftet er den vigtigste enkeltfaktor for udbredelsen af kålbrok, der kan overleve op til 18-20 år i jorden. Derfor anbefales fem frie år mellem rapsdyrkning - dvs. raps hvert sjette år. Halvdelen af rapsmarkerne i Danmark har mindre end fem frie år mellem rapsdyrkning.

2. Tidlig såning

Tidlig såning fremmer kålbrok, især hvis jordtemperaturen er høj som i efteråret 2016. Raps skal dog sås relativt tidligt for at give et højt udbytte - men undgå ekstrem tidlig såning i marker med hyppig rapsdyrkning.

3. Spildplanter og ukrudt

Spildplanter af raps efter høst kan opformere smitten (også resistente sorter) og bør minimeres. Det samme gælder korsblomstret ukrudt, fugtige pletter i marken og lave reaktionstal.

4. Spredes via maskiner

Kålbroksmitte spredes via jord på maskiner. Blot 1 gram kålbroksvulst indeholder 100-200 millioner sporer. Så rengør plov og andre maskiner med meget jord, når du kører fra en smittet mark til en ny mark.

5. Korsblomstrede efterafgrøder

Sennep som efterafgrøde frarådes i sædskifter med raps. Olieræddike opformerer kun kålbrok i meget begrænset omfang, men ved hyppig rapsdyrkning kan der opformeres smitteracer af kålbrok, som angriber olieræddike. Olieræddike kan også opformere kransskimmel i raps. Derfor frarådes olieræddike som efterafgrøde i sædskifter med hyppig rapsdyrkning (tre rapsfrie år eller mindre).

Foderradisen Structurator blev i forsøg med kålbroksmitte i jorden ikke angrebet af kålbrok. Structurator er dog en korsblomstret plante, så ved hyppig rapsdyrkning kan det ikke udelukkes, at den også kan blive angrebet.

6. Kålbrokresistente sorter

Ved mere udbredt smitte af kålbrok i marken kan man vælge kålbrokresistente sorter (Alasco, Archimedes, DK Platinium, SY Alibaba m.fl.). De har alle det samme resistensgen, og der er flere steder fundet smitteracer i Danmark, som kan angribe de resistente sorter. De fleste steder vurderes resistensen dog endnu at være relativ effektiv.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.