Betalt indhold af Landbrugslotteriet

7,5 millioner sikret til bl.a. Åbent Landbrug

Landbrugslotteriet udlodder i år 7,5 mio. kr. fra sit overskud. De helt store modtagere er Åbent Landbrug, skolekontakten, 4Hs madskoler og SPOR/På sporet af Danmark. Lotteriets ledelse vil de kommende år investere for på sigt at opnå et stigende overskud og dermed også større tilskud.

På trods af Corona-krisen blev 2020-21 et fremgangsår for Landbrugslotteriet. Omsætningen på de månedlige spil steg, og det overskud, der kan udloddes til en række gode formål, endte på 7,5 mio. kr. 

”Det ligger klart i vores formål, at overskuddet skal bruges til at skabe bedre forbindelse mellem landbruget og det omgivende samfund”, fortæller Gitte Tvilling, der har været direktør for Landbrugslotteriet siden sommeren 2019.

”Landbrugslotteriet vil gerne være et bæredygtigt grønt lotteri, der har fokus på sammenhængskraften mellem by og land. Derfor vil fokus også i de kommende år være på at støtte op om initiativer, der helt konkret bringer tusindvis af danskere i direkte kontakt med landbrug, fødevareproduktion og natur.”

”De sidste ti år har vi i alt bevilget 48 mio. kr. til aktiviteter under Landbrug & Fødevarer, og det beløb må meget gerne vokse. Derfor har vi brug for klarere at fortælle, hvad overskuddet bliver brugt til. Vores bestyrelse med Sven-Aage Steenholdt i spidsen er meget optaget af at synliggøre de mange projekter - spillerne skal vide, hvad de støtter, når de køber et lod.”

Det er en kæmpesucces, at vi kan få over 80.000 danskere på søndagsbesøg i september og give 20.000 skoleelever kontakt til et lokalt landbrug. Den succes kommer ikke af sig selv.

To tredjedele af Landbrugslotteriets overskud fordeles af Landbrug & Fødevarer, mens resten disponeres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Justitsministeriet. Pengene skal især bruges til ”at formidle viden om det konventionelle og økologiske landbrug, herunder at gøre denne viden tilgængelig for almenheden”, som det hedder i Landbrugslotteriets formålsparagraf.

De største modtagere har derfor været Åbent Landbrug og skolekontakten, der begge hvert år har modtaget et millionbeløb. Derudover er der løbende tildelt midler til bl.a. praktikpladsgodkendelser og 4H-madskolerne. Fremadrettet vil også SPOR’s nye projekt ”På sporet af Danmark” blive prioriteret i tildelingen af midler. 

”Bevillingerne fra Landbrugslotteriet er meget centrale for den løbende samfundskontakt, ”siger adm. direktør Anne Lawaetz Arhnung, Landbrug & Fødevarer. 

”Det er en kæmpesucces, at vi kan få over 80.000 danskere på søndagsbesøg i september og give 20.000 skoleelever kontakt til et lokalt landbrug. Den succes kommer ikke af sig selv, men kræver tilrettelæggelse og markedsføring, som midlerne fra Landbrugslotteriet er med til at finansiere. Vi vil også i fremtiden sammen med Landbrugslotteriet udvikle nye aktiviteter med relevans for samfundet, herunder også projekter med fokus på natur og børn.”

FORVENTER VÆKST

Landbrugslotteriet vil de kommende år investere massivt i IT-løsninger, øget markedsføring og en større modernisering af det traditionelle spil. Investeringerne betyder nogle år med lavere overskud, men Gitte Tvilling venter en klar fremgang på sigt.

”Vi har fået børstet støvet af det 100 år gamle lotteri, og har en bestyrelse, der er meget ambitiøs og med på at tænke nyt”, siger hun.

”Med omkring 110.000 danskere, der hver måned spiller i Landbrugslotteriet, har vi et meget stærkt fundament. Allerede til september lancerer vi nye spilformater, som vi har store forventninger til. Det vil koste at investere i en transformation, men jeg er overbevist om, at vi til gengæld vil kunne levere vækst og dermed også større udlodninger på sigt”.

Landbrugslotteriets direktør Gitte Tvilling: ”Vi har en klar vækststrategi. Landbrugslotteriet skal kunne yde større udlodninger, og vi vil gerne meget tydeligere kunne vise, hvad overskuddet bliver brugt til”.

HØJ GEVINSTCHANCE

Landbrugslotteriet sender i gennemsnit 62 procent af indsatsen tilbage til spillerne i form af gevinster, og har dermed en markant højere gevinstchancer end andre typer spil. 

Da lotteriet blev stiftet tilbage i 1907, var de almindelige gevinster naturalier som heste, får, svin eller fjerkræ, og hovedgevinsten var en landbrugsejendom eller en landbrugsmaskine. De daværende husmandsforeninger var aktivt involveret i stiftelsen, hvilket er forklaringen på, at Familielandbrugets formandskab stadig er med til at fordele midlerne.

Helt frem til 1989 skulle gevinsterne udbetales i naturalier, f.eks. traktorer eller brændstof, og til nød som en obligation. I dag er det dog moderniseret, så alle gevinster er kontante med to mio. kr. som hovedpræmie i hver trækning, der forekommer en gang om måneden. 

Faktaboks

Fakta om Landbrugslotteriet

  • Landbrugslotteriet blev stiftet i 1907 og skulle i starten blandt andet støtte Klampenborg Galopbane. I dag går midlerne især til landbrugets samfundskontakt.
  • 65 % af overskuddet fordeles af Landbrug & Fødevarer, 25 % af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og 10 % af Justitsministeriet.
  • De største modtagere er Åbent Landbrug, landbrugets skolekontakt og SPOR/På sporet af Danmark.
  • Husmand Sven-Aage Steenholdt er formand for Landbrugslotteriet, Gitte Tvilling er adm. Direktør.

Emneord

sponsoreret , Landbrugslotteriet , fremgang , overskud , grønt lotteri , vækststrategi

Forsiden lige nu