Betalt indhold af BASF

Et godt udbytte i vårbyg kan betale meget kemi

Henning Madsen, Højstrup, behandler vårbyggen med vækstreguleringsmidlet Terpal hvert år. Han mener, at det er en billig forsikring mod ubehagelig lejesæd og nedknækning af strå og aks. Bjarke Børsting, Tappernøje er enig: ”Vækstregulering af vårbyggen er en rentabel forsikring af vores fremtidige avl”.

- I dyrkningen af vårbyg til fremavl skal der produceres store kerner. Det giver tunge aks, og derfor er det vigtigt at have så stift og stærkt et strå som muligt. Derfor bruger jeg Terpal som vækstreguleringsmiddel, siger Henning Madsen, Højstrup.

Henning Madsen driver 300 ha, herunder ca. en tredjedel med frø. Halvdelen af de 70 ha vårbyg sås med græsudlæg. Med Amazone Classic-Line såmaskinen sås med hvert andet såskær vårbyg, hvert andet med frøgræs.

Inden såning vinterpløjes og rotorharves, og der udbringes 100 kg N på pløjet jord med gødningen 21-4-10 fra Yara. 30 kg N tilføres senere, når køresporene er synlige.

25 cm mellem vårbyg rækkerne

Der er 12,5 cm mellem såskærene og dermed 25 cm mellem vårbyg-rækkerne. Der satses på et plantetal på 225 i år på grund af den tidlige såning 14. marts i år og 235 i de ’rene’ vårbygmarker. Men selv om byggen i udlægsmarkerne står meget tæt, så betyder det ikke noget udbyttemæssigt – byggen kan buske sig til siderne, hvor der er lys og luft, og samtidig er der også lys og luft til frøgræsset. 

Vårbyg udbyttet ligger på godt 8 ton pr. ha på muldet JB 7-8 jord.

0,5-0,75 l Terpal pr. ha

- Så snart strækningsvæksten begynder sprøjtes i blanding mangan, første svampebehandling samt 0,5-0,75 l Terpal pr. ha. Dosis af Terpal afhænger af, hvor gejl væksten er – om der er grøde i vejret med fugt og varme. Det sker i vækststadie 31-33, fortæller Henning Madsen.

Så snart stakken viser sig, udbringes 0,2 l Cerone, der har effekt mod strå- og aksnedknækning, mens Terpal har effekt på lejesæd, strå- og aksnedknækning.

Vårbyg skal stå op

- Det er så vigtigt, at vårbyggen står op, når det høstes. Det er vigtigt for både udbytte og kvalitet af byggen, men også for, at frøgræsset får den bedste start. Derfor høster vi, så snart byggen er moden ved 16 procent vandindhold eller lige før – hellere tørre lidt i august end at skulle samle byggen op i september, siger Henning Madsen.

Han har anvendt Terpal igennem mange år – og det vil han blive ved med. 

Terpal en billig forsikring

- Tildeler vi ikke Terpal, så er risikoen for lejesæd og nedknækning stor. Med nutidens vårbygsorter, der giver et stort udbytte, er strået simpelt hen ikke stift nok til at bære de tunge aks. Og så synes jeg, at Terpal er relativt billigt sammenlignet med risikoen for udbyttetab og dårlig kvalitet af byggen samt dårligt udgangspunkt for frøgræsset. Et godt udbytte i vårbyggen kan betale meget kemi, siger Henning Madsen.

Vårbyg behandles ens hvert år, mens der i de øvrige afgrøder mere sker vurderinger af, hvad der er behov for. Terpal i vårbyg virker og er derfor en god løsning. Den dropper jeg ikke, siger Henning Madsen.

Terpal i vårbyg virker og er derfor en god løsning. Den dropper jeg ikke, siger Henning Madsen.

Vækstregulering er ren rutine

På Aasidegaard ved Tappernøje praktiseres et alsidigt sædskifte omkring de 1.300 ha med en bred vifte af afgrøder, herunder en række frøafgrøder samt hvede og byg.

- Vi dyrker omtrent 250 ha med vårbyg, hvoraf halvdelen anvendes til udlæg af diverse græsfrø. For os er vækstregulering af vårbyg en forsikring og ren rutine, fortæller Bjarke Børsting, Aasidegaard.

Det er bygsorten Laureate, som er efterspurgt til malt, der dyrkes på Aasidegaard. En højtydende sort, der for øvrigt også egner sig til whiskybrygning. Sorten er desværre kun middel stråstiv, og derfor vækstreguleres der.

- Dels skal frøudlægget stå sundt og kraftigt, og dels oplever vi, at der er bedre mulighed for at holde kvaliteten og opnå tillæg for maltbyg. Så vi vurderer, at vækstregulering af vårbyggen er en rentabel forsikring af vores fremtidige avl, siger Bjarke Børsting.

På Aasidegaard sås vårbyg og frøafgrøden i hvert andet skær, og der samsås samtidig lidt gødning til både vårbyg og frø. I udlægsmarker satses der på et plantetal på omkring eller lidt over 200 pr. kvm, afhængig af forhold og udlægsafgrøde.

I vækststadie 31-33 behandles med Terpal. Senere følges op med Cerone.

Konklusionen er, at det er af høj prioritet, at vårbyggen skal stå op til høst, både af hensyn til kvantitet og kvalitet af maltbyggen, men også og ikke mindst for at undgå at skade udlægget, hvis byggen lægger sig ned.

Vårbyggen skal simpelthen stå op til høst for at undgå, at frøgræs udlægget skades, hvis byggen lægger sig ned, siger Bjarke Børsting, Tappernøje.


Billede: Henning Madsen

Emneord

sponsoreret , BASF , planteavl , Terpal , vækstregulering , vårbyg

Fra samme annoncør

Forsiden lige nu