AgriNord: Klimaet kan ikke vente
Agri Nord og DN Rebild støtter sammen op om deres hovedorganisationers forslag om at sætte en milliard kroner af på den kommende finanslov til klimatiltag. Derfor sender de to lokalforeninger nu en direkte opfordring til den nye klimaminister Dan Jørgensen. – Vi og klimaet kan ikke vente, lyder det fra dem.

Landmændene er klar, og naturfredningsforeningen er klar.

De har sammen fundet 100.000 hektar landbrugsjord, hvor driften kan omlægges til vedvarende græs, naturpleje eller vådområde, så den bliver mere klimavenlig.

Omlægningen vil sikre markante klimareduktioner på omkring 10 procent af landbrugets udledning af klimagasser. Det viser beregninger foretaget af Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug & Fødevarer.

De to lokale foreninger DN Rebild og Agri Nord er derfor gået sammen om at rette henvendelse til den nye klimaminister Dan Jørgensen. I fællesskab opfordrer de ham til at prioritere indsat-sen på den kommende finanslov.

"Vi skal i gang med den jordfordeling nu. Vi og klimaet kan ikke vente til næste år", siger næstformand i DN Rebild, Sussi Handberg.

Lavthængende frugter

Landmændene står på spring for at levere klimatiltagene, og de egnende områder er allerede kortlagt. Er der penge på finansloven til omlægningen, vil landmændene med det samme stoppe med at pløje og harve arealerne.

"Vi har landmænd, der er klar", siger Henrik Dalgaard, der er næstformand i Agri Nord.

Ifølge landmændenes organisation kan det i mange tilfælde være en fordel for landmændene at ophøre med almindelig landbrugsdrift på arealerne. Det er ofte forbundet med besvær, da der er tale om lavtliggende, våde marker, som kan være vanskelige at drive.

"Vi har her muligheden for at tage de lavthængende frugter, som kan give os en væsentlig CO2-reduktion", siger han.

To, der står sammen for klimaet: Næstformand i DN Rebild, Sussi Handberg, og næstformand i Agri Nord, Henrik Dalgaard, er enige om, at der skal gøres noget for klimaet nu, og at det derfor er afgørende, at der sættes penge af på den kommende finanslov. 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.