Arealet med faunastriber er blevet fordoblet i år

Landmænd i rådgivningsvirksomheden Sagros område har i 2019 sået faunastriber, der vil dække en to meter bred blomsterstribe fra Skagen til grænsen

Interessen for frivilligt, at så faunastriber er blevet stor blandt jyske landmænd.

Alene blandt de landmænd, der er tilknyttet rådgivningsvirksomheden Sagro, bliver der i år lavet faunastriber til gavn for fugle, insekter og vildt i 239 kilometer. Her sås de i striber á tre meters bredde, så der er gode muligheder for, at dyr kan finde steder at leve eller hente føde.

"Lagde man striben ud i to meters bredde, ville den strække sig fra den Skagens Gren til den dansk-tyske grænse", fortæller natur- og vildtrådgiver Rasmus Filsø Løbner, Sagro.

Ideen til faunastriberne stammer fra Herning-Ikast Landboforening og har nu bredt sig til et langt større område. Inden for det område, som Sagro hovedsageligt har kunder i, er der i alt i 2019 sået hele 239 kilometer faunastriber fordelt i de ni kommuner. Til sammenligning blev der i 2018 sået 110 kilometer. Så det er over dobbelt så meget som sidste år. Da der såes en flerårig blomsterblanding , forventes det, at ca. 2/3 af sidste års faunastriber blomstrer igen i 2019. Så det syner noget i landskabet rundt omkring.

Ikke kun til pynt

Landmand H.C. Gæmelke, Vejen en af de landmænd, der er med for første gang i år. Han har fået sået små 1000 meter til tre meters bredde.

En af striberne ligger op ad Lunderskovvej ved Vejen. Der er egentligt tale om fin landbrugsjord, men H. C. Gæmelke ofrer gerne nogle tusinde kvadratmeter.

"Det er jo ikke de kvadratmeter, der ødelægger min økonomi, og selv om jeg godt ved, at vi ikke redder verden med det her, så er det jo et bidrag – og vi vil gerne vise, at landbruget viser ansvarlighed", siger H. C. Gæmelke, der er formand i landboforeningen Jysk Landbrug.

Striben er dog ikke anlagt for pynt men for at skabe bedre vilkår for fugle, dyr og insekter.

Og lige her er den også placeret op ad et læbælte, så der dermed bliver et endnu større samlet dyrevenligt areal.

Faktaboks

Flg. Kommuner har sået faunastriber:

 • Holstebro Kommune 40 km
 • Struer Kommune 25 kilometer
 • Herning Kommune 51 kilometer
 • Ikast-Brande kommune 12 kilometer
 • Ringkøbing-Skjern Kommune 22 kilometer
 • Billund Kommune 9 kilometer
 • Vejen Kommune 8 kilometer
 • Varde Kommune 40 kilometer
 • Esbjerg Kommuner 32 kilometer

Faunastriber er et projekt, hvor lokale landmænd i samarbejde med grønne organisationer og kommuner etablerer levesteder i og ved marken til gavn for insekt- og dyrelivet.

Faunastriberne sås i og ved landmandens marker, med forskellige planter, blandt andet rødkløver, honningurt, boghvede, solsikke og cikorie, så insekter, bier, fugle og dyr kan finde føde, bygge reder, søge skjul og yngle.

Initiativet til Faunastriberne og det brede samarbejde mellem landmænd, grønne organisationer og kommuner kommer fra Herning-Ikast Landboforening. Der er i projektet skabt konstruktiv dialog hen over kommunegrænser og samarbejder på tværs af foreninger med vidt forskellige interesser.

Grønne organisationer:

 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Dansk Ornitologisk Forening
 • Danmarks biavlerforening
 • Stående jagthunde i Danmark
 • Danmarks jægerforbund
 • Plantning og Landskab
 • Landboforeninger
 • Herning-Ikast Landboforening
 • Holstebro Struer Landboforening
 • Jysk Landbrug
 • Sydvestjysk Landboforening
 • Familielandbruget VEST-Jylland
 • Grindstedegnens Familielandbrug
 • Vestjysk
 • Kommuner 
 • Herning Kommune
 • Ikast-Brande Kommune
 • Holstebro Kommune
 • Struer Kommune
 • Vejen Kommune
 • Billund Kommune
 • Ringkøbing-Skjern Kommune
 • Varde Kommune
 • Esbjerg Kommune

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Fra samme forening