Nye initiativer skal afhjælpe de økonomiske konsekvenser af Covid-19

Regeringen har allerede fremsat lovforslag om udskydelse af momsfristerne for de store virksomheder og udskydelse af indbetalingsfristerne. Nu følges disse initiativer op med tiltag møntet på de små og mellemstore virksomheder. Alle tiltag forventes vedtaget den 17. marts 2020. 

Skattespecialist Lone Hauge fra SLF - Sønderjysk Landboforening - fortæller her, hvordan man skal forholde sig: 

Udskydelse af betalingsfristen for A-skatter

Betalingsfristen for afregning af A-skatter og Arbejdsmarkedsbidrag udskydes, og når lovforslaget er vedtaget, vil der være følgende betalingsfrister:

For små og mellemstore virksomheder:

AfregningsperiodeIndberetningsfristBetalingsfrist
April 202011. maj 202010. september 2020
Maj 202010. juni 202012. oktober 2020
Juni 202010. juli 202010. november 2020

For store virksomheder:

AfregningsperiodeIndberetningsfristBetalingsfrist
April 202030. april 202031. august 2020
Maj 202029. maj 202030. september 2020
Juni 202030. juni 202030. oktober 2020

Bemærk indberetningsfristen udskydes ikke. Kun betalingsfristen.

Momsfrister

For de store virksomheder vil ske følgende ændringer for så vidt angår momsafregning:
Momsen for marts 2020 skal senest angives og afregnes den 25. maj 2020 fremfor den 27. april 2020. Momsen for april vil efter forslaget blive udskudt til angivelse og afregning 25. juni, og momsen for maj til angivelse og afregning 27. juli.
For de små og mellemstore virksomheder er der fremsat ændringsforslag, så mellemstore virksomheder med kvartalsvis afregning første gang betaler moms den 1. september i år og små virksomheder skal afregne moms for 1. og 2. halvår 2020 den 1. marts 2021. 

Ændrede frister for indbetaling af B-skat og arbejdsmarkedsbidrag
Regeringen lægger op til, at indbetalingsfristerne for B-skat og arbejdsmarkedsbidrag for april og maj ændres jf. nedenfor:

MånedOpridelig fristNy frist
April20. april 202020. juni 2020
Maj20. maj 202020. december

Reducer dine B-skatter

I pressemeddelelsen og faktaarket om lempede betalingsvilkår for erhvervslivet lægger regeringen op til, at selvstændigt erhvervsdrivende kan reducere deres B-skattebetaling for resten af 2020, hvis de på SKAT.dk nedsætter deres forventede indtjening for 2020. Det vil medføre en forbedret likviditet her og nu. 

Kontakt din skattekonsulent

SLF opfordrer dog til, at du kontakter din skattekonsulent, inden du reducerer dine B-skatter. For lille indbetaling i år kan nemlig medføre en restskat til betaling næste år, og der løber renter på. 

Skattekontoen

Som det ser ud lige nu, kan tilgodehavender over 200.000 kr. på virksomhedens skattekonto udbetales. Denne grænse foreslås forhøjet, så beløbsgrænsen for udbetalinger hæves til 10.000.000 kr. Det betyder, at tilgodehavender under 200.000 kr. også kan udbetales af hensyn til virksomhedernes likviditet.
 

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.