BL: Straffesager mod landmænd bør stilles i bero

At gødningsreglerne er ugyldige vil være et godt redskab for frifindelse eller udsættelse, mener Bæredygtigt Landbrug.

Godt 200 landmænd er sigtet for at have overtrådt de danske gødningsregler. Men det notat, hvor EU- og miljøretprofessor Peter Pagh, Københavns Universitet, slår fast af nitrathandlingsplanen og dermed gødningsreglerne er ugyldige, vil være er godt redskab i hænderne på landmændenes forsvarere.

Det mener Bæredygtigt Landbrug, der vil sende notatet til de pågældende advokater.

»Vi håber, at byretsdommerne vil skele til notatet og eventuelt forhøre sig hos EU-domstolen, før de træffer deres afgørelse i den slags sager,« siger Bæredygtigt Landbrugs advokat Hans Sønderby Christensen.

»Efter så klar tale fra landets førende jurist på området forventer jeg ikke, at der afsiges dom i nogen sager. Det må give grundlag for frifindelse eller evt. til at sagerne sættes i bero indtil, der er klarhed over, hvad der holder i forhold til EU-retten.«

I en nylig gødningssag mod en landmand frafaldt retten ifølge Bæredygtigt Landbrug tiltale, hvilket ifølge advokaten kan være et resultat af pres fra organisationens side.

»Vi vil fastholde et massivt pres på systemet. Hidtil har landbruget være alt for villige til at løbe med på de ting, der blev foreslået, uden at sikre sig, om det nu også var fagligt og juridisk korrekt.«

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.