Danmark stemte nej i EU til skrappe ammoniakkrav

Danmark har i dag stemt nej til EU-forslag om reduktion af luftforurening, der kræver, at Danmark sænker forureningen med ammoniak fire gange så meget som gennemsnittet i EU.

Hvor meget skal hvert EU-land sænke luftforureningen frem mod 2020 og 2030? 
Det er EU-Kommissionen kommet med et forslag til, og i dag har landene stemt om forslaget.  Danmark stemte nej, og det er der en helt klar grund til. Forslaget forpligter nemlig Danmark til at sænke ammoniakforureningen med 24 procent i 2020. Det er klart det højeste i EU og fire gange mere end gennemsnittet.

"Regeringen har kæmpet for en mere fair byrdefordeling, der ikke vil forringe landbrugets konkurrencevilkår. Det fik vi ikke, og derfor kunne vi ikke stemme for forslaget," siger Eva Kjer Hansen og fortsætter:

"Danmark burde ikke holdes op på det alt for høje ammoniakmål, som den tidligere regering har meldt ind. Vi har allerede sænket udledningen markant, så vi har helt klart bidraget, og nu må de andre lande også på banen," siger hun.

Danmark er alene om at skulle sænke ammoniakforureningen med 24 procent i 2020 i forhold til 2005. Ud over ammoniak handler forslaget om mål for at sænke luftforurening med partikler, svovl, NOx, metan og flygtige organiske stoffer.

Nye mål i 2030

Fra 2020 til 2030 vil flere EU-lande blive forpligtet til at sænke deres ammoniakudledning yderligere, så EU-gennemsnittet stiger fra seks procent til 18 procent.

"Jeg havde gerne set, at de andre lande skulle gøre endnu mere, da det kun ville være ret og rimeligt, for Danmark har allerede gjort sin del. Det ville gavne både miljøet og sundheden og desuden sikre mere lige konkurrencevilkår for danske virksomheder," siger Eva Kjer Hansen.

Forslaget skal nu forhandles endeligt på plads mellem EU-Parlamentet, EU-Kommissionen og Ministerrådet.

Landbrug & Fødevarer roser regeringen og minsteren for at kæmpe kampen for at sænke kravene til den danske udledning.

"Man må bare konstatere, at det er stort selvmål, den tidligere regering har scoret, og det er svært at rette op," siger Niels Peter Nørring, direktør for Miljø og Energi i LF.

Han pointerer, at det er afgørende for Danmark at  udgangspunktet for  at sænke udledningen har været 2005.  På det tidspunkt havde Danmark nemlig reduceret ammoniakudledningen betydeligt.

"For eksempel holdt vi op med at bredsprede gylle i starten af nullerne. Det gør man stadig syd for grænsen, og her kan man nu plukke de lavthængende frugter.

Hvis vi i Danmark skal reducere udledningen, skal vi reducere husdyrproduktionen eller foretage anden meget dyr regulering," siger Niels Peter Nørring, der beklager, at de meget høje krav krav til den danske reduktion giver andre EU-lande en stor konkurrencefordel.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.