Gør frømarken klar til topudbytter næste år

Lys og skududvikling i efteråret er nøgleord for et højt udbytte næste år.

Årets frøhøst er så småt i gang, og inden længe er det derfor også tid at tænke på at give de bedst mulige vilkår for næste års udbytte i flerårs- og udlægsmarken.

Næste års frøudbytte afhænger nemlig meget af efterbehandlingen af den foregående afgrøde.

Lys og skududvikling i efteråret er nøgleord for et højt udbytte næste år, fortæller DSV Frø. 

Flerårsmarker: Afpudsning eller afbrænding

Kort afpudsning eller eventuel afbrænding er vigtig i flerårsmarker. I rødsvingel og engrapgræs er afbrænding den bedste metode. Hvis ikke afbrænding er mulig, skal der i stedet foretages en meget lav afpudsning med en stubhøjde på max 2 - 4 centimeter.

I bakkesvingel bør halmen fjernes efterfulgt af lav afpudsning. I strandsvingel, hundegræs, engsvingel og rajgræs kan der enten foretages afbrænding, snitning eller fjernelse af halmen.

Ved afbrænding bør halmen spredes meget jævnt, så der ikke sker dødbrænding i pletter og dermed giver grobund for fremspiring af væselhale og andre ukrudtsgræsser.

Snittet halm skal spredes jævnt, og marken skal afpudses tæt indenfor en uge eller to, så halmen findeles endnu mere. En fordel ved snitning er, at halmen indeholder op til 50 kg kvælstof og kalium pr. ha, som bliver på marken. Samtidig kan det snittede materiale skygge for spildfrø og ukrudtsgræsser.

Lys og gødning

Nyudlæg skal have lys og eventuelt gødning for at komme i gang.

Pas på det nye udlæg. Sæt altid så kort stub som muligt og fjern halmen hurtigst muligt. Svage udlæg kan med fordel tilføres 30 kg N pr. ha lige før - eller efter fjernelse af dæksæden og efter tæt afpudsning af kornstubben.

Der er i rajgræsmarker på god jord set god effekt af snitning af dæksædshalmen på især rapgræsserne, idet halmen forhindrer fremspiring.

Hvis dæksædshalm snittes, kræver det:

  • en veletableret rajgræsmark i bunden
  • der må ikke være for meget halm i dæksæden
  • der må ikke gøres unødig stop med mejetærskeren
  • halmen skal snittes i fuld bredde og med skarpe knive i en god snitter
  • sæt lidt højere stub end normalt
  • der foretages en tæt afpudsning ca. en uge efter høst for at findele materialet
  • bør ikke foretages på meget lette jorde, da angrebet af visnesyge ofte bliver for stort i rajgræsset.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.