Gartnerier har halveret varmeforbruget på ti år

De danske væksthusgartnerier har skruet kraftigt ned for varmen over en lang årrække.

 Alene siden 2005 er varmeforbruget mere end halveret, og Danmarks Statistiks tal viser, at går man tilbage til 2002, var forbruget endnu højere.
Antallet af gartnerier med væksthuse er ganske vist også faldet kraftigt i samme periode, men arealet under glas er til gengæld ”kun” faldet ti procent de sidste ti år.
Samtidig med at varmeforbruget er faldet, er elforbruget blandt andet til vækstlys steget, og det udgør nu næsten en fjerdedel af det samlede energiforbrug.

Danmarks Statistik fremhæver, at væksthusgartnerierne har øget deres energieffektivitet, men samtidig har de også haft fordel af den ”store” drivhuseffekt, der for eksempel gjorde 2014 til et usædvanligt varmt år.
Mere end halvdelen af det samlede væksthusareal dyrkes med potteplanter, mens 30 procent af alle gartnerier med væksthus dyrker spiselige produkter, hvoraf de mest udbredte er tomater og agurker.
De store gartnerier bruger typisk naturgas og fjernvarme til opvarmning af deres væksthuse, mens de mindre gartnerier bruger mere gasolie samt kul og koks. 36 procent af bedrifterne, fortrinsvis små bedrifter, bruger slet ikke energi til opvarmning.
Bedrifter med opvarmning er i gennemsnit på 11.000 kvadratmeter.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.