Miljøprofessor: Gødningsreglerne er ugyldige

Gødningsreglerne kan ikke håndhæves, eftersom nitrathandlingsplanen hviler på mangelfuldt juridisk grundlag, fremgår det af et notat fra EU- og miljøprofessor Peter Pagh, som er fremlagt af Bæredygtigt Landbrug.

Nitrathandlingsplanen, som er grundlaget for gødningsnormerne og landekvoten, er ugyldig, og dermed kan de nuværende gødningsnormer ikke håndhæves.

Det er konklussionen på et notat, som er skrevet af EU- og miljøretsprofessor Peter Pagh, som Bæredygtigt Landbrug mandag formiddag offentliggjorde. Foreningen mener, at notatet vil være et nyttigt redskab i den fortsatte kamp for at ophæve landekvoten og de nedsatte kvælstofnormer.

Professor Peter Pagh retter i notatet en lammende kritik mod den måde, som nitrathandlingsplanen bag gødningsreglerne er blevet til på.

For det første er der ikke sket høring i offentligheden af forslaget til nitrathandlingsplan, som det er krævet i miljøvurderingsloven. Forslaget er kun sendt til høring i udvalgte organisationer, som ifølge Peter Pagh ikke dækker offentligheden.

Dernæst er forslaget »Danish Nitrate Action Plan« kun udfærdiget på engelsk, hvilket stiller betydelige krav til læsernes sprogkundskaber.

Og endelig fremgår det ikke af den strategiske miljøvurdering, at kriterierne for gødningskvoter i planen er ændret fra mindst 10 pct. under økonomisk optimum til cirka 15 pct. under økonomisk optimum.

»Disse tre mangler ved miljøvurderingen er efter min opfattelse så alvorlige, at de må føre til, at nitrathandlingsplanen er ugyldig,« konkluderer professoren.

Landekvoten er ikke vedtaget ved lov, men alene administrativt, og dermed kan den fjernes administrativt.

»Glædeligvis har vores nye superminister Eva Kjer Hansen givet udtryk for, at hun er enig,« sagde formanden for Bæredygtigt Landbrug, Flemming Fuglede Jørgensen på pressemødet.

Bæredygtigt Landbrug ønsker dog, at den fjernes så hurtigt som muligt - hvilket Eva Kjer Hansen over for Landbrugsavisen.dk har afvist. Ministeren ønsker, at Folketinget er involveret. Folketingsmedlemmerne kommer først tilbage efter ferie første tirsdag i oktober.

Kvoten, som resulteter i de sidste ca. 10 pct. reduktion, er ikke målt på sin effekt eller konsekvenser på afgrøder og miljø, og den er ikke en del af implementeringen af nitratdirektivet.

Peter Pagh slår i sit notat i øvrigt fast, at direktivets ligevægstprincip er fejlimplementeret i de danske regler, idet man i Danmark kæder værdien af marginaludbyttet sammen med omkostningerne til gødning, som ifølge Peter Pagh ikke modsvarer direktoratets ligevægtsprincip. Endelig påpeger han, at reglerne bruges på alle jorde - herunder arealer, hvor optimal økonomisk udnyttelse ikke medfører udvaskning af kvælstof, men alene resulterer i et reduceret udbytte.

Næste gødningssæson

Med notatet fra Peter Pagh i hånden finder Bæredygtigt Landbrug sig godt rustet til den fortsatte kamp ved domstolene mod gødningsreglerne. Herunder skal de i løbet af efteråret gennemføres syn og skøn af en uvildig person til vurdering af konsekvenserne for afgrøder og landbrug samt miljøeffekten. En sådan vurdering forelå ikke ved retssagen om opsættende virkning ved Vestre Landsret.

Bæredygtigt Landbrug vil bede om, at en forsker fra Københavns universitet ansættes til syn og skøn, idet foreningen mener, at Aarhus Universitet er for belastet af mange års tæt samarbejde med det offentlige om udarbejdelse af gødnings- og miljøreglerne.

Bæredygtigt Landbrug vil begære ny hovedforhandling inden 20. marts 2016 for om muligt at få gødningsreglerne sat ud af kraft før sidste del af næste gødningssæson.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.