Sponsoreret af BASF
Nyt våben mod septoria
Bekæmpelse af septoria i hvede er et stadigt stigende problem. Men hjælpen er på vej.

I den forgangne sæson har vi atter set hvor tabsvoldende svampeangreb i vinterhvede kan være.

I Landsforsøgene har der i 2019, ligesom i 2017, været store merudbytter for at bekæmpe svampesygdomme. Det største sygdomstryk kom fra septoria, som regnes for at være den vigtigste svampesygdom, der står for op imod ¾ af det potentielle udbyttetab i hvede.

Septoria varierer fra år til år, afhængigt af sortens modtagelighed, nedbørsforhold og geografisk lokalitet, og udbyttetabet kan være betragteligt – over 3 t/ha, hvis det går rigtig galt. I år var der desuden tidlige angreb af gulrust. Rust er nemt at bekæmpe med en tidlig og relativ lille indsats.

I flere år har vi kæmpet med, at de svampemidler, der i dag er til rådighed, gradvist har mistet effekten, og der derfor kræves højere doseringer og flere sprøjtninger for at få en mere acceptabel bekæmpelse end tidligere. Den samme udvikling er set i landene omkring os.

Hjælpen er på vej

I de seneste år har BASF testet et nyt svampemiddel - Balaya® til bekæmpelse af septoria i vinterhvede, samt en række andre svampesygdomme i korn. Balaya® indeholder aktivstoffet Revysol® (kemisk navn: mefentrifluconazol) og pyraclostrobin, som er velkendt fra bl.a. Comet Pro og Pictor Active.

Revysol® er den første isopropanol triazol og adskiller sig fra de gamle triazoler på flere områder.

Først og fremmest bekæmper Revysol® den septoria, som de gamle triazoler ikke længere kan kontrollere. Det særlige bevægelige isopropanol led gør det muligt for Revysol® at tilpasse de forskellige smittetyper af septoria, som findes på markniveau.

Balaya® indeholder 100 g/l Revysol® og 100 g/l pyraclostrobin. Med pyraclostrobin som blandingspartner opnås en rigtig god effekt på både septoria og gulrust i vinterhvede, samt ramularia, skoldplet, brunrust, bygrust og bladplet i vinter- og vårbyg samt rug.

Udover Landsforsøg og forsøg på Flakkebjerg har BASF i 2019 testet Balaya® i storskala på 15 landbrug rundt om i landet. Erfaringerne herfra understøtter det, der også er set i årets forsøg, at Balaya® øger effektiviteten i septoriabekæmpelsen, og løfter nettomerudbyttet med 3-5 hkg i de fleste sorter, uanset hvor i landet vi har afprøvet midlet.

Vi har fået bekræftet, at vi med Balaya® får et middel med en stærk kurativ virkning på etablerede angreb af septoria, samt en uovertruffen langtidseffekt på op til 8 uger!

I årets forsøg, har Balaya® haft en god effekt på etablerede angreb af gulrust, samt effekt på meldug der var begyndt at bevæge sig op i hveden. Desuden er der observeret mindre lejesæd, på grund af et sundere strå.

Alt i alt – fra Flakkebjerg forsøg, Landsforsøg og storskala afprøvning rundt om i landet – har Balaya® imponeret med en høj effektivitet, større sundhed og et løft i udbyttet.

Revysol® blev optaget på EU’s positivliste i marts, og allerede i juni blev det første produkt godkendt i England. Efterfølgende har flere Europæiske lande godkendt produkter indeholdende Revysol®.
Vi forventer en registrering af Balaya® på det danske marked i 1. kvartal 2020.

Emneord sponsoreret, BASF, septoria

Sponsoreret af BASF

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.