Sponsoreret af Syngenta
Sådan skal afgrøderne klare vækstsæsonens strabadser
For at forebygge tabsvoldende lejesæd kræver det en god forståelse for, hvilke forudsætninger dine marker har, og hvilke risikofaktorer, der er relevante.

Der kan være mange årsager til lejesæd, fx hvis man dyrker blødstråede sorter. Faktorer som tidlig såning, store udsædsmængder og mildt efterår og vinter kan bevirke kraftige afgrøder, der nemmere går i leje. Og vi oplever jo flere og kraftige storme og masser af regnvejr, som kan lægge afgrøden ned. Derfor drejer det sig om at ruste planten bedst muligt, så afgrøden bliver stående helt frem til høst.

Vækstregulering af kornafgrøder

Men hvordan finder jeg ud af, om jeg skal vækstregulere kornafgrøderne?
Ja, her skal du tænke på, at lejesæd kan opstå på to måder: Dels ved rod-lejesæd, dels ved strå-lejesæd. Rodleje-sæd kan opstå, hvis rodfæstet er for ringe og der kommer kraftig regn og blæst. Hvor godt en plante er forankret i jorden afhænger af rodsystemets spredning og dybde. Rod-lejesæd er mest udbredt under våde forhold og på lettere jorder og humusjorder, og risikoen øges ved tæt plantebestand.

Der er tre tidspunkter, hvor vækstregulering bør overvejes alt efter året og afgrødens udvikling. Ved buskning i stadie 25-29, ved begyndende strækning i stadie 31-32 og ved sen strækning/ fanebladets fremkomst i stadie 37-39.  Moddus Start er det eneste vækstreguleringsmiddel, der er godkendt til behandling i hele perioden fra tidlig buskning og frem til før skridning i byg og hvede. Med Moddus Start har du muligheden for at lave split-behandlinger, det giver en mere skånsom behandling og der kan følges op efter behov.

 - Mogens Steenholt Mogensen, Syngenta

Strå-lejesæd kan opstå, når strået er for svagt og derfor ikke kan stå imod kraftig blæst og regn. Man skal tænke på, at strået skal bære et fyldt, tungt aks. Stråets styrke og stivhed afhænger af dets diameter og tykkelse. Normalt knækker hvede ved de første internodier, og byg knækker i den øverste del af strået. I praksis forekommer strånedknækning langt hyppigere end aksnedknækning og større fokus er nødvendig herpå.

Lejesæd

Sådan forebygger du lejesæd - en guide til at finde det rigtige tidspunkt

For at forebygge lejesæd kræves der en god forståelse for, hvilke forudsætninger marken har, og hvilke risikofaktorer, der er relevante. Derfor er det fornuftigt at indtænke vækstregulering i din strategi mod lejesæd på linje med gødskning, jordbearbejdning og sortsvalg. Her gælder det om at anvende vækstregulering, når planten er i aktiv vækst og ikke stresset af klima, vand- eller næringsstofmangel.

”Der er tre tidspunkter, hvor vækstregulering bør overvejes alt efter året og afgrødens udvikling. Ved buskning i stadie 25-29, ved begyndende strækning i stadie 31-32 og ved sen strækning/ fanebladets fremkomst i stadie 37-39.  Moddus Start er det eneste vækstreguleringsmiddel, der er godkendt til behandling i hele perioden fra tidlig buskning og frem til før skridning i byg og hvede. Med Moddus Start har du muligheden for at lave split-behandlinger, det giver en mere skånsom behandling og der kan følges op efter behov”, siger Mogens Steenholt Mogensen, Sales and Field Technician, Syngenta.

Syngenta har til sæsonen udviklet en tretrins-guide, som kan hjælpe dig med at vækstregulere på de rigtige tidspunkter.

Emneord Syngenta, sponsoreret, lejesæd

Sponsoreret af Syngenta

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.