Betalt indhold af BASF

Svampebekæmpelse af raps: det kræver rettidig omhu

Foråret er startet tidligt i år, og der har været perioder med høje temperaturer for årstiden. Det har betydet, at rapsen er meget tidligt på vej i år og det giver svampesygdommene nogle helt særlige vilkår.

Den sygdom vi har mest fokus på i rapsen, er normalt knoldbægersvamp og det er den vi tilrettelægger sprøjtningen efter, men der findes også skulpesvamp (Alternaria), lys bladplet og gråskimmel. Med et effektivt svampemiddel er der normalt god effekt på de nævnte svampe.  

Svampebekæmpelse af vinterrapsen er rentabelt i otte ud af ti forsøg. Der findes ingen varsling for hvor og hvornår der kommer angreb, så derfor er det mere eller mindre en forebyggende sprøjtning, vi foretager. 

Som normalt med svampe, så ved vi, at de ynder fugtige forhold, men der er også set angreb under relativt tørre forhold, så det er ikke muligt at forudsige, hvornår der kommer angreb.

Smitten kan føres med vinden over korte afstande, men kommer primært fra hvilelegemer (sklerotier) i jorden, der spirer frem. Hvilelegemerne kan ligge i otte-ti år i jorden. Jo oftere man dyrker raps jo højere er smittetrykket, så der er altid smitte til stede. 


Hvilelegeme af knoldbægersvamp i rapsstængel.


Timing, timing, timing

Gennem tiden er der mange, der er kommet (for) sent ud med svampebehandlingen. Det optimale tidspunkt mod knoldbægersvamp er stadie 65, som faktisk ligger tidligere, end de fleste tror. På stadie 65 er 50-60 % af blomsterne på hovedstænglen sprunget ud. 

Mange har i dag 30-40 planter pr. m2, og har måske vækstreguleret rapsen med Caryx, hvilket betyder at rapsen breder sig mere og får flere sideskud med op. Det betyder så også, at markerne kun er begyndende gule, når de er i stadie 65. 

Med en svampesprøjtning er det vigtigt, at man får sprøjtevæsken godt ned i afgrøden, og dækker blomster, bladet og stængel. Derfor betaler det sig at anvende en stor vandmængde på 250-300 l vand pr. ha og ikke køre for hurtigt, for at få en god nedtrængning i og dækning af afgrøden.

Enkelt- eller split behandling?

Rapsen blomstrer normalt tre-fire uger, men vi ved det ikke på sprøjtetidspunktet, lige som vi heller ikke ved hvordan vejret bliver. Til bekæmpelse af knoldbægersvamp er stadie 65 det optimale tidspunkt. Er blomstringsperioden lang, er vejret meget fugtigt, smittetrykket højt eller man af anden grund vælger at lave en opfølgende behandling i rapsen, foretages den 12-14 dage senere. 

Valg af svampemiddel i rapsen 

Pictor Active er et meget effektivt middel, der er specielt formuleret til at fungere på rapsens kraftige vokslag og give en langvarig beskyttelse. Hovedparten af de to aktivstoffer lagres i depoter i vokslaget. Det optimerer effektiviteten overfor svampesygdommene og øger langtidseffekten, og bekæmper svampene inden de trænger ind i planten. Cirka 80 % af aktivstoffet bindes i vokslaget.

Svampe- og greeningeffekt

Kombinationen af to af markeds bedste aktivstoffer er et perfekt match mod de aktuelle svampesygdomme. Pictor Active indeholder SDHI (boscalid) plus det samme aktive stof, som findes i Comet Pro (pyraclostrobin)

Boscalid har en god langtidseffekt på svampene, og pyraclostrobin supplerer effekten. Desuden har pyraclostrobin en greeningeffekt, der holder stænglerne friske langt hen i skulpefyldningen, og forsyner plantens top med vand og næringsstoffer, og er dermed med til at øge sundheden og stresstolerancen.

Anbefaling:
Strategi med én sprøjtning:

0,7-1,0 l/ha Pictor Active (fuld blomst - stadie 65).

Strategi med split sprøjtning:
1. Split: 0,5-0,7 l/ha Pictor Active (stadie 63-65).
2. Split: 0,3-0,5 l/ha Pictor Active (10-14 dage senere).


Foto: BASF
En velvoksen rapsafgrøde er meget tæt med meget grønt plantemateriale. Erfaringer og målinger viser, at raps er en afgrøde der holder lang tid på fugten, så selv på tørre dage bliver man våd af at gå ind i en rapsmark. Det betyder så også, at der er et anderledes klima nede i afgrøden, når solen skinner og det bliver varmt. På billede kan man se, hvordan temperatur og luftfugtighed er meget høj på en varm dag, og danne et ”drivhusklima” nede i afgrøden, der kan være med til at fremmer udviklingen af svampesygdomme.

Emneord sponsoreret, BASF, svampe, svampebekæmpelse, raps, svampemiddel

Betalt indhold af BASF

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.