Tre godser på vej med egen såmaskine: Utrolig præcis og kører i mørke

Fra foråret 2022 forventer Morten Lund Olesen fra Dansk Landbrugs Management, at de første marker skal sås med en helt ny såmaskine styret af GPS. Et af målene er mindre brug af herbicider til ukrudtsbekæmpelse.

Dansk Landbrugs Management, der har et erklæret mål om at excellere i præcisionslandbrug, tager efter planen en helt ny såmaskine-teknologi i brug i foråret 2022.
 
I et innovativt projekt i samarbejde med den tjekkiske leverandør af landbrugsmaskiner, Bednar, Røstofte Maskiner og Danish Agro arbejder Dansk Landbrugs Management på at skabe en såmaskine til alle afgrøder med 12 meters såbredde med aktiv GPS-styring.
 
"Vi begyndte på projektet i 2018, og sidste år kørte vi med såmaskinen uden teknikken til aktiv styring. Det regner vi med at få klar til foråret 2022", siger Morten Lund Olesen fra DLM.

100 procent GPS-basereT

Den nye maskine vil gavne dyrkningen af både økologisk men også konventionel landbrugsjord.  
 
"Hvis såmaskinen ved, hvor den har sået, kan vi bruge informationerne, når vi skal luge ukrudt med radrenseren - og det gælder både på de økologiske- og konventionelle marker. I dag findes der kamerateknologier, der kan noget lignende, men vi ser en stor styrke i, at konceptet bliver 100 procent GPS-baseret. Med GPS kan vi eksempelvis også køre i mørke, samt køre før afgrøden er synlig," siger direktøren fra DLM.
 
Med den aktive redskabsstyring vil såmaskinen have en meget højere grad af præcision, end hvis styringen klares alene med traktoren.
 
"Med passiv redskabsstyring vil vi kunne få en præcision på 3-4 centimeter. Med aktiv redskabsstyring kan vi komme ned til en halv til en hel centimeter", siger han.

Passer til såbeds-strategI

For DLM har det ikke bare handlet om at finde den første og bedste såmaskine på markedet med aktiv styring. Maskinen har også skullet passe til det såbedssetup, som DLM arbejder med.
 
"Vi har mange forskellige jorde, der skal behandles på forskellige måder, så vi har brug for en såmaskine, der har en let jordbehandling – den skal kunne løsne og slette spor og ikke meget andet", siger han.

"På den måde kan vi fokusere energien på at lave såbed de steder, hvor behovet er størrer - f.eks på de svære jordtyper, hvorimod vi på mildere jordtyper kan nøjes med mindre.  Der er med andre ord ikke brug for en maskine, der kan det hele", siger han.
 
Et anden vigtigt paramenter for DLM har været rækkeafstande, der matcher såbedsetuppet på de 5.600 hektarer, som DLM driver.
 
"Det er nærmest en religion. Nogle såmaskiner har en række afstand på 15 cm, nogle har på 16,7 cm. Vi har brug for en maskine, der passer ind i vores system med enten 12,5 cm og 25 cm mellem rækkerne."

Vigtigt at bidrage til udviklingen

Ifølge Morten Lund Olesen er det essentielt, at et stort landbrug som DLM bidrager til at udvikle de nye landbrugsteknologier og ikke bare venter på, at producenterne selv byder ind. 
 
"Vi er nødt til at gøre opmærksom på, at der er en efterspørgsel. Det hele udsprang af erfaringer fra rækkedyrkningen, da vi dyrkede roer, hvor vi har kørt med aktiv redskabsstyring. Det er den teknologi, vi nu gerne vil føre over i kornet", siger Morten Lund Olesen.

Faktaboks

Dansk Landbrugs Management

DLM driver 5.600 hektar landbrug på i alt 12 ejendomme, heriblandt de tre godser Ledreborg Gods, Vibygård Gods og Vallø Stift.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.