Betalt indhold af BASF

Effektivt svampemiddel mod Septoria

Balaya® fra BASF har i årene 2021 og 2022 vist hvor effektiv den er mod specielt Septoria. Maj 2021 var meget nedbørsrig, hvilket forårsagede kraftige angreb af Septoria, og Balaya viste meget tydeligt hvor effektiv den er mod Septoria” siger Agronomy Manager Jakob Skodborg Jensen, BASF.

Septoria er den mest betydende svampesygdom i hvede.

  • 75 procent af det potentielle udbyttetab i hvede skyldes Septoria.
  • 85 procent af kerneindlejringen i hvede sker fra aktiviteter i akset, fanebladet og andet øverste blad.

Indlejringen sker over seks-syv uger, enkelte dage helt op mod 200 kg pr. hektar. Det gør behandlingen af fanebladet til den vigtigste svampebekæmpelse i hveden. Derfor er det først og fremmest den sygdom, man skal bekæmpe, og beskytte afgrøden mod.

Anbefalingen er: Brug Balaya rent, én gang pr. sæson i T2, og anvend 0,75-1,0 l Balaya pr. hektar på fanebladet. Så sikrer du en meget høj effekt, i denne vigtige svampebehandling. Det giver den højeste effekt mod Septoria mv., og tilmed sikrer man den bedste resistensmæssige strategi. Så anvender man ikke T1 og T3 midler unødvendigt, da det vil være uhensigtsmæssigt. Der går tre uger fra infektion af Septoria til der ses synlige Septoria symptomer på bladene. Derfor er det vigtigt, at fanebladet ikke er ubeskyttet i mere end fire til fem dage, når det er fuldt udviklet.

Sammenligning af fungicid vs 1,5 l / ha Balaya – én behandling

Ved Sønderborg i højt septoria tryk niveau:
Balaya-behandlet
1,5 l/ha Balaya – efter én behandling.

sammenlignende_fungicid
Sammenlignende fungicide.
Bekæmpelse af Septoria
% bekæmpelse af Septoria behandlet én gang. St. 39-40 22325 - 3 forsøg - uddrag AU Flakkebjerg 2022.
Kilde: Aarhus Universitet.


- Gennem årene har Septoria udviklet resistens mod ældre triazoler, og gennem mange år er der ikke kommet nye aktivstoffer med god effekt mod Septoria. Desuden ses der nu også resistens mod SDHI-midlerne. Derfor har der været et stort behov for nye effektive svampemidler mod Septoria. Med Balaya er der kommet et nyt svampemiddel med uovertruffen effekt mod Septoria, siger Anders Christensen, Agronomy Manager i BASF.


Agronomy Manager Jakob Skodborg Jensen, BASF.

Sådan virker de to aktivstoffer

Balaya indeholder to aktivstoffer: Et nyt aktivstof Revysol (mefentrifluconazol) og Comet Pro (pyraclostrobin). Revysol er et fleksibelt aktivt stof, der har den egenskab, at det kan tilpasse sig, hvis et gen i Septoriasvampen ændrer sig lidt. Derved opretholder Balaya en høj langtidseffekt mod Septoria i modsætning til de gamle midler. Aktivstoffet pyraclostrobin er et strobilurin, der også kendes fra Comet Pro og Pictor Active fra BASF. Det har en god effekt mod rustsygdomme i hvede. Desuden giver pyraclostrobin en fysiologisk effekt med øget rodvækst, forgrønnende effekt med deraf følgende øget fotosyntese-aktivitet samt øget tolerance mod tørke og varme.

Faktaboks

Råd fra BASFs agronomer

  • Balaya bør anvendes med en dosering på 0,75-1,0 l pr. hektar i vækststadie 37-39.
  • Balaya bør anvendes alene én gang pr. sæson på fanebladet.
  • Det sikrer fuld effekt, højt udbytte og en effektiv sikker resistens strategi.
  • Fanebladsbehandlingen holder de øvre blade grønne og fotosynteseaktive under kerneindlejringen med god fyldning. af kernerne samt høj kernekvalitet.

Emneord

sponsoreret , BASF , svampemiddel , svampebekæmpelse , Balaya , septoria

Forsiden lige nu