Betalt indhold af BASF

Nyt svampemiddel i byg og hvede der passer perfekt til tidlige T1 behandling

Svampemidlet Pictor Active fra BASF er godkendt til svampebekæmpelse i byg og hvede og er dermed klar til anvendelse i sæson 2023. Godkendelsen er kommet på et rigtigt godt tidspunkt. Ikke mindst, fordi reglerne for anvendelse af triazolerne i 2023 er strammet gevaldigt op. Det betyder, at især den første behandling med f.eks. tebuconazol tæller højt i triazolregnskabet. Pictor Active tæller ikke i dette regnskab og er således en særdeles kvalificeret kandidat til en T1 løsning.

Nyt svampemiddel i byg og hvede der passer perfekt til tidlige T1 behandling
Hvede, hvor der ER anvendt Comet Pro i st. 32. Aktivstoffet i Comet Pro, Pyraclostrobin, indgår også i Pictor Active. Der ses tydelige fysiologiske forgrønnende effekter. Foto: Jakob Skodborg Jensen

- T1 svampebehandlingen i byg og hvede vil ændre landmandens købsstrategi, fordi den tidlige svampebekæmpelse med midler indeholdende aktivstoffet tebuconazol tæller voldsomt i regnskabet for triazoler, mens Pictor Active ikke tæller i triazolregnskabet, siger Sales Manager Anders Ravn-Nielsen, BASF.

- Godkendelsen af Pictor Active i byg og hvede øger fleksibiliteten hos landmanden, der nu kan bruge svampemidlet i en række afgrøder, siger Agronomy Manager Jakob Skodborg Jensen, BASF. Pictor Active har nu en regulær godkendelse i raps, byg og hvede samt en godkendelse til mindre anvendelse i hestebønner og frøgræs.

Pictor Active består af to kendte aktivstoffer: boscalid og pyraclostrobin.  De to aktivstoffer komplementerer hinanden ved at virke på hver sit sted i svampens mitokondrier ved at hæmme dannelse af cellens kemiske energi. Pyraclostrobin er et strobilurin, der indgår i f.eks. de velkendte og populære Comet Pro og Balaya fra BASF. Det er særdeles effektivt mod rust, skoldplet og bygbladplet i byg samt rustsygdomme i hvede.


Kilde: Relativ virkning af godkendte svampemidler i korn, uddrag af tabel 26 og 27 i Landsforsøgene 2022.

- Pyraclostrobin er også årsagen til de væsentlige positive fysiologiske effekter – som primært skyldes, at midlet øger nitratreduktase syntesen i planten. Dette giver f.eks. en større tolerance for kulde og tørke samt øget fotosyntese og øget rodvækst. En øget nitratreduktase syntese påvirker mange positive faktorer i plantens vækst. Så det er heldigt, at pyraclostrobin netop aktiverer denne proces, siger Agronomy Manager, Jakob Skodborg Jensen, BASF

Boscalid tilhører gruppen af SDHI-fungicider og indgår f.eks. i Entargo og Signum fra BASF. Aktivstoffet er effektivt mod Septoria på niveau med de andre produkter, der normalt bliver benyttet i T1.  


- Pictor Active tæller ikke med i triazol-regnskabet, og midlet har en god
effektivitet i både byg og hvede, siger Agronomy Manager Jakob Skodborg
Jensen, BASF.

Faktaboks

Pictor Active kvalificeret T1 løsning

Pictor Active er en særdeles kvalificeret kandidat til en T1 løsning i hveden i vækststadie 30-32. Pictor Active bekæmper effektivt rustsygdomme og effekten mod Septoria er på niveau med andre midler, vi normalt anvender i T1, og så tæller Pictor Active ikke med i triazolregnskabet.

I byg giver Pictor Active fuld effekt mod rust, skoldplet og bygbladplet. Man kan med fordel dele behandlingen i to, med en delt behandling af Pictor Active og et triazolholdigt middel i begge behandlinger. 

Emneord

sponsoreret , BASF , svampemiddel , svampebekæmpelse , Pictor Acvtive , Tebuconazol , Trialzol , T1 behandling

Forsiden lige nu