Betalt indhold af BASF

Vil du sikre en effektiv bekæmpelse af rajgræs?

Italiensk rajgræs kan flere steder ikke længere bekæmpes i kornafgrøder på grund af resistens mod de gængse herbicider. Derfor bør hele sædskiftet inddrages. Bekæmpelse kan ske i bredbladede afgrøder som f.eks. raps, hvor Focus Ultra og Kerb er effektive midler mod rajgræs.

-Vi kan mange steder ikke længere styre problemerne med italiensk rajgræs i kornafgrøderne, især ikke i vintersæd. Derfor bør hele sædskiftet inddrages i bekæmpelsen, f.eks i vinterraps med Focus Ultra og Kerb, siger Frank Nissen, Sønderjysk Sprøjteservice.

Frank Nissen, der har sprøjtet for de sønderjyske landmænd siden 2008, sprøjter ca. 53.000 hektar om året. Han nævner, at man for sent har været opmærksom på at inddrage hele sædskiftet i bekæmpelsen af rajgræs.

-Vi brugte ikke Focus Ultra for få år siden i vinterrapsen, og det var en klar fejl. Focus Ultra er den bedste løsning og meget effektiv mod rajgræs, og hvis det følges op af Kerb i november-december, er det en meget væsentlig del af løsningen mod rajgræs, pointerer Frank Nissen.


Frank Nissen fra Sønderjysk Sprøjteservice er meget opmærksom på problemet med italiensk rajgræs.

Problemet med italiensk rajgræs er, at italiensk rajgræs er resistent mod de gængse herbicider i kornafgrøder. Blot få resistente rajgræsplanter pr. ha kan sprede sig voldsomt, da hver plante producerer hundredvis af frø. Det kan blive katastrofalt at sige ”det går nok”. En af konsekvenserne er, at man må overveje at undlade vintersædsdyrkning i flere år. 

Det er her, at sædskiftet kommer ind i billedet som en løsning til at blive rajgræs problemerne til livs. Derfor bør der laves en mangeårig strategiplan, der primært går ud fra at hindre rajgræs i at sætte frø. Det er effektivt, fordi rajgræs så ikke kan formere sig, og frøpuljen i jorden vil henfalde i løbet af få år.

Strategiplanen klar

På Kalsbøl Gods ved Juelsminde har man en strategiplan mod italiensk rajgræs:
-Kan vi i vintersæden se, at der er græsukrudt i anmarch, så dyrker vi vårafgrøder på marken, evt. i 2 år. Så er der jo også andre muligheder i sædskiftet, f.eks. i vinterraps med Focus Ultra og Kerb mod rajgræs. Kerb bruger vi altid, Focus Ultra kun, når det er nødvendigt. Vi kommer med disse midler næsten 100 procent i mål. Vi bruger kun Agil mod spildkorn, siger Hans Henrik Levy, Kalsbøl Gods.

Også her i sæson 2022 ses desværre mange kornmarker med massive forekomster af italiensk rajgræs. Problemet med rajgræs er, at dette ukrudt er resistent mod de anvendte herbicider i korn.

-En strategisk mangeårig plan er nødvendig for at få has på problemet, så man igen kan dyrke vintersæd, siger Jakob Skodborg Jensen, Agronomy Manager i BASF Danmark. Resistensudviklingen har taget fart især i sædskifter med meget vintersæd og ved tidlig såning. Tendensen gennem mange år har været at dyrke mere og mere vinterhvede. Nu melder konsekvenserne sig.

Inddrag hele sædskiftet i kampen

Bekæmpelse af italiensk rajgræs kan og bør ikke begrænse sig til vintersæden, for her er løbet stort set kørt. Hele sædskiftet bør tænkes ind. Et sted, man kan sætte ind, er i vinterrapsen. Her er herbicidet Focus Ultra det primære middel, der er særdeles effektivt mod rajgræs. Det kan følges op med Kerb, når temperaturen er stabil lav.

Har du i kornafgrøderne problemer med ALS-resistent rajgræs eller andet græsukrudt, som midlerne Cossack, Broadway, Hussar Atlantis og lignende kun har ringe effekt på. Så kan det i raps, roer, spinat m.fl. bekæmpes med fop/dim midlerne - Focus Ultra og Agil. Focus Ultra er her unik mod rajgræs.

Focus Ultra, sædskifte og vårafgrøder er derfor de steder, der effektivt kan sættes ind mod rajgræs. Er rajgræsproblemet voldsomt, så må man undlade vintersædsdyrkning i en årrække. Dyrk i stedet vårsædsafgrøder med en høj udsædsmængde, så afgrøden bedre konkurrerer med rajgræs. 

En anden løsning er at dyrke bredbladede afgrøder, hvor rajgræs også kan bekæmpes med Focus Ultra. Det gælder afgrøder som f.eks. raps, roer, kartofler, majs (DIM tolerante sorter), lucerne, kløver til frø, rød- og stivbladet svingel til frø, hestebønner og ærter.


Hans Henrik Levy fra Kalsbøl Gods har en klar strategiplan mod italiensk rajgræs.

Sådan anvendes Focus Ultra

-Focus Ultra er helt unikt i bekæmpelsen af rajgræs, mens midlet Agil ikke er tilstrækkelig effektivt siger Jakob Skodborg Jensen.

Focus Ultra er godkendt med en dosering på 1-2 l pr. hektar. Der iblandes altid 0,5 l DASH for at få optimal virkning. 

-Focus Ultra bør udbringes, når rajgræs har 1-3 blade, og hvor de største har 4 blade. Kom ikke for tidligt ud, fordi der kan komme senere frøspiring af rajgræs, der så ikke bekæmpes med Focus Ultra, fordi midlet kun må udbringes en gang pr. sæson, anbefaler Jakob Skodborg Jensen.

Virkningen af Focus Ultra er meget effektiv, selv på store rajgræsplanter eller tuer, også i det tidlige forår, kan Focus Ultra klare problemet, og midlet skader ikke rapsplanterne på nogen måde. Den primære behandling med Focus Ultra skal dog ske om efteråret og følges op af en behandling med Kerb i november-december. Kerb kan derimod ikke stå alene som behandlingsmiddel, fordi rajgræs når at vokse sig så stort, at effekten bliver for dårlig.

Sådan virker Focus Ultra

Focus Ultra optages af rajgræssets blade og transporteres til vækstpunktet, hjerteskuddet, hvor det påvirker fedtsyre syntesen og opbygningen af cellemembranen, så yderligere vækst hindres. Hjerteskuddet bliver gult, og planten dør i løbet af få uger.

-Hvis man kigger ind over en rapsmark, der er behandlet med Focus Ultra, kan rajgræsbladene i flere uger godt fortsat være grønne, men man kan være tryg, rajgræsplanterne dør i løbet af 2-3 uger. At Focus Ultra virker kan man hurtigt konstatere ved at gå ind i marken og se, at hjerteskuddet er gult, og at man let kan trække det døde hjerteskud op, forklarer Jakob Skodborg Jensen.

Derfor er Focus Ultra en effektiv forsikring mod rajgræs. 

Faktaboks

Focus Ultra:

  • Aktive stof: cycloxydin
  • Virkemåde: systemisk middel, optages via bladene, transporteres til vækstpunktet, hjerteskuddet, forstyrrer her fedtsyre syntesen og hindrer dannelse af cellemembraner i rajgræsset
  • Synlig effekt: Hjerteskuddet i rajgræs bliver gult, dør og er let at trække op. Øvrige blade kan forblive grønne et par uger, hvorefter planten dør
  • Dosering: 1-2 l pr. hektar. Må kun udbringes én gang i sæsonen

Kan anvendes i følgende afgrøder:Raps, bederoer, kartofler, majs (DIM tolerante sorter), lucerne, kløver til frø, rød- og stivbladet svingel til frø, hør til olie og fibre, kålrabi, bønner og ærter (til modenhed og friske), rødbeder, porrer, løg, jordbær, hvidkål, fodermarvskål, grønkål, broccoli, rosenkål, gulerødder, blomkål, kinakål, savojkål og kernefrugter.

Virksom over for: en lang række græsser som rajgræs, vindaks, agerrævehale, hejrearter, kvik, flyvehavre, grøn skærmaks, hanespore og kornarter. Focus Ultra har kun svag effekt mod enårig rapgræs, mens rødsvingel og bakkesvingel er toleranteEffekt mod rajgræs og spildkorn: Focus Ultra er særdeles effektiv mod italiensk rajgræs, langt bedre end Agil. Imod spildkorn er Focus Ultra og Agil lige gode

Anbefaling: Focus Ultra udbringes, når de største rajgræsplanter har 4 blade, for at ramme flest mulige fremspirede planter. Opfølges af Kerb i november-december

Blandinger: Kan blandes med mange relevante midler, bl.a. DASH, Caryx, Juventus 90, Fastac 50 og andre insektmidler, Fighter 480. Afprøvninger i gang med blanding med Belkar (der virker mod tokimbladet ukrudt). I Tyskland er det officielt godkendt at blande Focus Ultra med Belkar. I Danmark er det ikke forbudt at gøre det. BASF har afprøvninger i gang, der hidtil ikke har vist skader på vinterrapsen.

Læs mere om Focus Ultra her.

Emneord

sponsoreret , BASF , rajgræs , Italiensk rajgræs , korn , Focus Ultra

Forsiden lige nu