Styrelse er nu startet i Billund
Naturstyrelsen er i gang med at rykke ind i deres nye hovedsæde i det jyske.

Styrelse er nu startet i Billund

Naturstyrelsen er i gang med at rykke ind i deres nye hovedsæde i det jyske.

Naturstyrelsen er ved at være på plads i det nye hovedsæde i Randbøl mellem Billund og Vejle. 

Dette sker i forbindelse med udflytningen af offentlige erhverv. Her skal Naturstyrelsen efter planen være på plads senest 1. februar i deres nye hovedsæde. 

Ledige stillinger for blandt andet regnskabsfolk, biologer og it-medarbejdere bliver løbende slået op og besat, så styrelsen er klar, når den får ansvaret for naturprojekter og drift og pleje af godt 200.000 hektar skov- og naturarealer. 

”Jeg er glad for at se, at Naturstyrelsen allerede nu har succes med at tiltrække god arbejdskraft, der vil være med til at arbejde i Naturstyrelsen i Randbøl. Vi har brug for at bevare et højt fagligt niveau, så vi kan sikre en høj service til borgerne og en god kvalitet i de naturprojekter, vi har ansvaret for på de statslige arealer,” siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.  

Arla: Mælkeprisen har toppet for nu 22. februar · 14:21

Naturstyrelsen vil viderebringe det faglige niveau ved, at mange nyansatte i perioden frem til flytningen vil have arbejdsdage i København, så de får mulighed for at skabe netværk og lære af erfarne kolleger, der i dag har arbejdssted i København.

To styrelser

I forbindelse med udflytningen, vil der også ske en opdeling af Naturstyrelsen. Denne vil deles fra juli 2016 i to styrelser: Naturstyrelsen i Randbøl og en styrelse i København, der får ansvaret for grundvand, hav, natur og klimatilpasning.

”Mange af Miljø- og Fødevareministeriets arbejdspladser har altid været spredt rundt omkring i landet, men kun få styrelser og hovedsæder er placeret udenfor hovedstaden. Nu kommer der mere balance i det regnskab. Naturstyrelsen skal styre Miljø- og Fødevareministeriets skove og naturarealer og sætte nye naturprojekter i søen til gavn for dyr, planter og mennesker fra Randbøl,” siger Eva Kjer Hansen. 

 

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev