Han køber det samme inventar igen og igen

Siden 2005 har Laurits Jespersen opbygget en relation til sin inventarleverandør SKIOLD Jyden, som udmønter sig i konstruktiv dialog, når forholdene skal optimeres for bedriftens 750 årskøer

»Vi har ikke andet end Jyden-inventar på bedriften«, konstaterer Laurits Jespersen på bedriften mellem Nibe og Aars. 

Med 750 årskøer i stalde, der er bygget af to omgange i 2005 og 2014-2015, er det blevet til en del inventar gennem tiden på bedriften.

Men netop derfor giver det også god mening i at holde fast i den samme leverandør, når kvalitet og samarbejde er i orden.

»Dels er det lettest kun at have én leverandør af inventar, dels er det også meget enklere at have løse dele liggende til blot ét system«, forklarer Laurits Jespersen.

Sjældent åbent hus ved renovering

Desuden får man gennem tiden opbygget en relation og en troværdighed med leverandøren, som efterhånden får et godt kendskab til bedriften og i visse tilfælde også kan bruges som en sparringspartner omkring udskiftninger, ændringer og udvidelser. 

Som Laurits Jespersen påpeger, er der ofte mulighed for at komme til åbent hus på nybyggerier, mens det er ret sjældent at blive inviteret til åbent hus på en bedrift, der ’kun’ har renoveret.

Derfor kan en sælger, som man har et godt samarbejde med, være en god formidler af andres erfaringer, når man selv går i renoveringstanker.

Værdifuld pingpong

»Jo mere kontakt du har med sælgeren, desto bedre ved han, hvor du er på vej hen. Han har set andre steder, og på den måde kan du få værdifuld pingpong«, forklarer han.

Det er tilfældet med Jens Backmann, som er SKIOLD Jydens salgskonsulent i Nord- og Østjylland samt på Sjælland.

Han er landmandssøn, uddannet jordbrugsteknolog med speciale i kvæg og har derudover masser af praktiske erfaringer med kvæg.

Erfaren kvægmand er god sparringspartner

Jens Backmann har været en god sparringspartner omkring renoveringen af de oprindelige stalde fra 1975 på bedriften, som i dag bruges til kælvekvier og goldkøer. 

Her er sand i sengebåsene i modsætning til de to nye stalde ikke en mulighed pga. gyllesystemet. Derfor har øget komfort og liggetid skullet skabes på anden vis.

Resultat: længere liggetid

Bedriften står selv for renoveringen, hvor gamle, kanalsyede madrasser byttes ud med 50 mm tykke latexmadrasser og en overdug, som både er let at holde rene og kan holde på strøelsen, som består af snittet rughalm og Stalosan. Desuden er der justeret på JYDEN-inventaret.

»Vi mener at kunne se, at køerne ligger lidt længere i de sektioner, hvor vi er færdige«, konstaterer Laurits Jespersen.

Faktaboks

SKIOLD Jyden

  • SKIOLD opkøbte Jyden Bur i 2019 efter en længere periode med et projektbaseret samarbejde.
  • I dag dækker SKIOLD Jyden bredt fra håndtering af afgrøder til foderproduktion og opstaldning og fodring af fjerkræ, grise og kvæg. 

Emneord

Agroweb 2021

Arrangementer