Her er fem ting, der kan påvirke økonomien i landbruget i 2021

Både corona, udbredelsen af afrikansk svinepest og flere politiske planer kan få stor betydning for landbrugets økonomi i 2021.

Landbruget er vant til store udsving i økonomien, og også de sidste år har budt på udfordringer som eftervirkningen af finanskrisen, faldende jordpriser og tørken.

"Det har været et meget hårdt årti, som vi nu har forladt. Heldigivs har de seneste år været bedre", sammenfattede erhvervsøkonomisk chef hos Seges, Klaus Kaiser, på et webinar om de finansielle  udsigter for landbruget i den nærmeste fremtid.

På Landbrugsmediernes virtuelle konference Agroweb, understregede Klaus Kaiser, at der også fremover er en lang række usikkerhedsfaktorer.

"Vi står i en coronapandemi, og så har vi svinepest, som påvirker markedet, i år falder planen for CAP og der er rigtig mange ting, som er en risiko for økonomien, og som kan få stor indvirkning på landbruget", lød det fra Klaus Kaiser, der var med på en videoforbindelse til oplægget. 

Corona

Den største og mest håndgribelige udfordring for både den globale økonoi og også landbruget er coronapandemien. Klaus Kaiser understregede at Danmark var godt med i vaccinationen, og at landbruget langt fra var den hårdest ramte sektor, men virussen vil alligevel få betydning for landbrugets økonomi.

"Det er stor forskel på sektorerne, hvor fremstillings-sektoren som landbruget hurtigt vil komme ud af krisen, så er service-sektoren faldet meget brat og vil ligge i bund længe", siger Klaus Kaiser.

"Jeg ved godt at med svinekød og andet kød, der afsættes til foodservice, der har man set et større fald i priserne, men der har ikke været de store indvirkninger på de globale råvarepriserne og fødevarepriserne. Aktiemarkedet tog dog et stort fald, og er faldet mere end under finanskrisen. Renterne derimod er blot forblevet lave. Vi skal nok hen mod midten af 2020'erne før vi nærmer os normalen igen", forklarede han.

Som coronaen lettes i løbet af året vil det få stor betydning for markedet, når man igen begynder at åbne restaturanterne og kan afsætte kød til foodservice-sektoren, vurderer Klaus Kaiser. Ifølge hans prognoser skal man dog forvente at mælkeprisen fortsat vil være mere eller mindre stabil resten af året.

Afrikansk svinepest

Også spredningen af afrikansk svinepest får stor betydning for landbrugets økonomi i 2021. 

Kina har fortsat en stor import af svinekød, men i takt med at landet får genopbygget sin egen svineproduktion igen, vil det behov langsomt falde. Også Tyskland er ramt af ASF og bliver flere lande ramt, kan de få betydning for det Europæiske marked, der kan blive overfyldt med kød, der ikke kan afsætte uden for Europa.

"Hvis et land som Spanien, som er en stor eksportør, bliver ramt, skal endnu større mængder afsættes i Europa, og også ultimativ, god forbyde det, hvis Danmark bliver ramt, vil det også give store afsætningsvanskeligheder. Så der er mange jokere omkring ASF og svineprisen", siger Klaus Kaiser.

Politiske planer 

Et andet aspekt er de politiske planer, der vil ramme landbruget i løbet af året. Det gælder både CAP 2027 - det vil sige EU's landbrugsreform, hvor der blandt andet bliver kigget på fordelingen af landbrugsstøtte.

Også herhjemme venter et stort landbrugsudspil fra regeringen, højere kvælstofkrav og nye vandplaner.

Her spiller især bæredygtigheds- og klimadagsordenen ind.

Gældsafvikling 

Et helt andet aspekt, der får stor betydning for økonomien rundt om på bedrifterne er gældsafviklingen. 

Siden 2016 har landbruget høvlet en del af sin gæld af, fortæller Klaus Kaiser, der også ser 2020 og 2021 som gode år med mulighed for at betale af.

"I 2020 fik langt hovedparten af producenterne dækket deres omkostninger, og det vil de også i langt hovedparten af 2021. Både produktiviteten og effektiviteten er gået op i landbruget".

Ejerskifte 

Slutteligt satte cheføkonomen også fokus på den store udfordring med ejerskifter. Frem mod 2030 er der behov for ejerskifte på ca. 11.000 ud af landbrugets ca. 25.000 bedrifter.

Den langt højeste faktor er alderen, og mange landmænd over 65 skal i de kommende år af med deres landbrug. Dertil kommer, at strukturudviklingen gør, at økonomisk svage bedrifter med underksud og gæld vil blive lukket og ejerskiftet.

"Der er mange med høj alder, der skal ejerskifte i de kommende år, og det skaber behov for at markedet kan håndtere de her ejerskifter", siger Klaus Kaiser. 

Emneord

Agroweb 2021

Arrangementer