Godt, simpelt og lønsomt
Christina og Lars Nissen har ikke et bestemt mål eller en fast strategi for bedriftens udvikling. Det handler først og fremmest om bundlinjen.

 

Det begyndte med 50 køer i en bindestald, 34 hektar dyrkbar ager og masser af arbejde for et ungt par. I dag, 26 år senere, omfatter Christina og Lars Nissens produktion 1.085 årskøer, 754 hektar og 15 ansatte. Det betyder så også, at der er lakterende køer på to ejendomme og kvier på tre

På den midtjyske bedrift mellem Grindsted og Hoven har strategien imidlertid gjort, at der lige nu er ved at blive udvidet til lidt flere køer og bedre forhold for goldkøer og nykælvere.

Strategien har imidlertid ikke været vækst for enhver pris eller høj ydelse, men derimod lønsom drift.

»Hvis et regnestykke viser, at det er billigere med kun 800 køer og kvierne samlet her på ejendommen, så er det det, vi gør. Vi har ikke et bestemt mål eller en fast strategi. Det handler først og fremmest om bundlinjen«, understreger Lars Nissen.

Indtjening går den rigtige vej

Han lægger dog ikke skjul på, at der i kølvandet på finanskrisen også har været ganske hårde år, der har medvirket til at give det skarpe fokus på indtjeningen og på at få alle hjørner på bedriften med.

Han lægger heller ikke skjul på, at han foretrækker simple og robuste og dermed ganske driftssikre løsninger. For eksempel lægges foderplanen, som nævnt andetsteds på siden, ikke efter en specielt høj ydelse, men efter at sikre en meget høj grovfoderoptagelse.

Der bliver regnet på alt, og bedriftens økonomirådgiver gennem en årrække er også en tæt sparringspartner i beslutningsprocesserne for at sikre lønsomme investeringer.

Det klare fokus ses i driftsresultaterne. De seneste fem år er afkastningsgraden øget fra 2,0 til 8,1 procent, og konsolideringsnulpunktet er faldet fra 2,66 kr. pr. kg EKM til 2,14 kr., mens gældsprocenten er reduceret med godt 30 procentpoint.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.