Ungdyrstald med indbygget smitte-beskyttelse
Med alle ungdyr i samme bygning i de første 10-11 måneder er der tænkt smittebeskyttelse ind i selve indretningen.

Da der blev bygget ny ungdyrstald på Frede-riksdal sidst i nullerne, blev der lyttet til dyrlægens råd om indretningen, og derfor er der god adskillelse mellem de yngste kalve af hensyn til smittebeskyttelsen.

De mindste kalve går i enkeltbokse i de allerførste dage i den ene ende af stalden, og mellem dem og de øvrige småkalve ligger der et kombineret foderkøkken og lagerrum som en regulær fysisk adskillelse. Derefter går de mindste kalve i små hold i dybstrøelsesbokse med faste vægge. Efterhånden flytter de over på den anden side af foderbordet i større dybstrøelsesbokse, indtil de som løbekvier flyttes over i kostalden. I praksis betyder det, at det er de allerstørste kalve i stalden, der går tættest på de allermindste.

»Det var det, dyrlægen anbefalede, for smitterisikoen og sårbarheden er størst, indtil kalvene er tre-fire måneder gamle«, forklarer Jens Peter Støjberg.

At også spædkalvene er placeret indendørs i den lyse og velventilerede ungdyrstald, har andre årsager.

»Det var nok mest for vores skyld«, siger han.

To rulleporte i siden af stalden gør det let at muge ud og vaske enkeltboksene.

Kalvesundheden er ganske god, og der arbejdes med reduceret opdræt ud fra gentest af de nyfødte kalve med brug af kønssorteret sæd på de 30 procent bedste kvier og 10 procent bedste køer.

De kvier og køer, der ikke skal avles videre på, løbes med blåkvæg. Krydsningskalvene afsættes til en fast aftager.

Med en udskiftningsprocent under 30 kan der trods den store andel krydsninger også sælges kvier til eksport. Der er også solgt enkelte tyre til Viking, men ingen har endnu passeret nåleøjet.

RDM’s årsmøde

Holdes fredag 20. september på Hotel Pinenhus ved Roslev med det faglige årsmøde om formiddagen, bedriftsbesøg om eftermiddagen og fest om aftenen.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.