Rajsvingel har gode egenskaber fra to andre græsarter
Rajsvingel er en krydsning mellem svingel og rajgræs.

Rajsvingel er en fodergræs, der er udviklet ved at krydse engsvingel eller strandsvingel med alm. eller italiensk rajgræs. På Stenagergaard er det sorten Fojtan, der er en krydsning mellem Italiensk rajgræs og Strandsvingel. Fojtan ligger typemæssigt tæt på Strandsvingel. Det kan man se også på de brede og lidt stive blade.

Strandsvingel bidrager med egenskaber som vinterfasthed, tørketolerance og persistens (holdbarhed), mens rajgræs giver en hurtig etablering, god forårsvækst, høj fordøjelighed, højt sukkerindhold, og så smager den godt, mener køerne. Derfor anvendes rajsvingel i udpræget grad i græsblandinger til foder.

Der dyrkes ikke voldsomt store arealer af rajsvingel herhjemme, mellem 1.000 og 1.500 ha. Og når det gælder økologisk produktion af rajsvingel til frø er arealet helt nede på 200 ha.

Nogle ukrudtsarters frø er bandlyste i den høstede rajsvingel. Der må ikke forekomme frø fra Italiensk rajgræs eller Alm. rajgræs. Frø fra Skræpper er svære at rense fra, og findes der blot et enkelt skræppefrø, får man ikke det økologiske tillæg på 5 kr. pr. kg.

Ud over pløjning før såning af rajgræs som udlæg er det vigtigt at få dæksæden til at skygge mod ukrudt hurtigst muligt. På Stenagergaard kan der vandes, og det er med til at give en hurtig vækst. Desuden er græs godt til at holde ukrudtet nede.

»En økologisk rajsvingelmark koster typisk 1.500 kr. pr. ha at etablere. Derfor er det vigtigt, at marken holder i mindst to, men også gerne tre brugsår«, siger Hans Boesen.

 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.