Betalt indhold af BASF

Det stærkeste og mest innovative våben til beskyttelse mod septoria

Revysol der er den første isopropanol triazol på markedet, er udviklet og produceret af BASF. Den unikke kemiske struktur i Revysol gør, at den effektivt beskytter afgrøden mod septoria og andre svampe, modvirker resistensdannelse og sikrer udbyttet i hveden.

Septoria er den største trussel mod hvedeudbytterne, da ¾ af det potentielle udbyttetab i hvede skyldes netop septoria. For danske landmænd har udfordringen de senere år været, at de gamle svampe-bekæmpelsesmidler har mistet en stor del af deres effekt, og hveden derfor har været svær at beskytte effektivt. Derfor var det også længe ventet, da BASF sidste forår fik godkendelsen på det Revysol-baserede Balaya.

”Da Balaya blev lanceret i Danmark i sidste sæson, blev midlet modtaget med overvældende interesse. Den nye middeltype er et kæmpe skift væk fra de traditionelle midler, og har givet septoriabekæmpelsen et gigantisk effektmæssigt løft i forhold til tidligere, ikke mindst med aktivstoffet Revysols evne til at tilpasse sig svampesygdommen,” fortæller Sales Manager Anders Ravn-Nielsen hos BASF Danmark. 

De traditionelle triazoler er slidt ned

Forskellige triazoler har igennem mere end 30 år været anvendt i mange kulturer verden over, og været den mest dominerende aktivstofgruppe til svampebekæmpelse i Danmark. Men nu er de tidligere midler ikke længere så effektive til at holde septoria nede, og der har været et tydeligt behov for nye løsninger. Det skyldes blandt andet, at mulighederne for nye registreringer i Danmark er begrænsede grundet de særligt strenge krav til grundvandsbeskyttelse. 

”De traditionelle triazoler er blevet slidte og har gradvist mistet deres effekt mod septoria, og bekæmpelseseffekten er nu kun på omkring 30-40 procent. I forhold til den bekæmpel-sesgrad på cirka 90 procent effekt som ”ny kemi” leverer, har vi i de seneste store septoria-år som 2017, 2019 og 2021 haft en manko på 3-500 kg/ha i manglende nettomerudbytte,” fortæller Agronomy Manager Just Bach Andersen fra BASF, og fortsætter: ”Så det var godt, vi endelig sidste år fik godkendt Balaya med det innovative nye aktivstof, Revysol.” 

De traditionelle triazolers bekæmpelseseffekt er nu kun på omkring 30-40 procent.
 

Revysol er et unikt aktivstof, som har omkring 90 procent effekt på septoria, og som også er effektiv mod septoria-mutationer, der er mindre følsom for de kendte triazoler. Selvom Revysol tilhører samme kemiske gruppe, er det ikke krydsresistent til andre triazoler. Det gør Revysol til et særligt stærkt aktivstof, der har resulteret i, at det Revysol-baserede svampebekæmpelses-middel Balaya, hvert år har vist gode resultater i Landsforsøgene.

Bevægeligt led giver op til 100 gange stærkere binding til virkningsstedet på planten

Inden Revysol blev registreret og lanceret i foråret 2021 i Danmark, er midlet testet verden over i mere end 40 forskellige afgrøder og mod 80 forskellige sygdomme. Revysol har siden 2014 ligget i afprøvning herhjemme, og forsøgene i Danmark bekræfter, at Revysol er et markant mere effektivt produkt mod septoria end de ældre triazoler. 

Der hvor Revysol skiller sig ud i forhold til de øvrige triazoler, er det bevægelige isopropanol led, der er medvirkende til, at aktivstoffet er fleksibelt i sin struktur (Flexi-Power). Det fleksible led sikrer, at midlet kan tilpasse sig forskellige mutationer af septoriasvampen og andre aktuelle svampesygdomme i hvede. Det binder op til 100 gange stærkere til virkningsstedet i septoria, og er effektivt mod septoriamutationer. 

Revysol adskiller sig fra de øvrige triazoler ved at have et særlig bevægeligt isopropanol led (den orange del på figuren), der tilpasser sig den septoriamutation, der sidder på planten. 

Septoria kræver robust dosering i stadie 39 for maksimal udbyttebeskyttelse

Særligt i de våde forårsmåneder med høj fugtighed, trives og spredes septoriasvampen i hveden. Der går ca. 3 uger fra septoriasvampen inficerer bladet, til der er synlige symptomer, og derfor kan smitten sprede sig hurtigt. 

Det særlige tidspunkt, hvor indsatsen mod septoria har afgørende effekt, er i stadie 39. Her er hele bladmassen udviklet, og at holde fanebladet, de to øverste blade samt akset fri for sygdomme så længe som muligt, er afgørende for en succesfuld bekæmpelse. Får man ikke styr på septoria på disse dele af planten, så risikerer man betydelige tab i nettoudbyttet. Og derfor er et vigtigste tidspunkt at få bugt med septoria, straks efter at fanebladet er fuldt udviklet.

Fordelen med det nye Revysol-indeholdende middel Balaya i kampen mod septoria er dog, at kommer man ud præcis i det vigtige stadie 39, så både beskytter Balaya planten frem til høst, og derudover kurerer Revysol-aktivstoffet planten for den sygdom, der allerede er på den synlige bladmasse. 

Selv i forsøgene på de mindre modtagelige sorter har nettoudbytterne været højest ved en minimumsdosering på 0,75 l/ha.

”Den meget stærke kurative effekt giver planteavlerne en større fleksibilitet omkring sprøjtetidspunkt, og dermed flere sprøjtedage til rådighed. Det kan have stor betydning i travle perioder eller under vanskelige vejrforhold,” fortæller Just Bach Andersen.

Revysol optages meget hurtigt i plantevævet, hvilket betyder, at det er regnfast 15 minutter efter kørsel. Efter indtrængningen lagres hovedparten af Revysol-aktivstoffet i depoter inde i bladet. Herfra frigives der langsomt og løbende aktivt stof til plantevæv og saftstrøm, og sikrer dermed en langvarig beskyttelse på 6-8 uger. ”Med én robust dosering på minimum 0,75 l/ha er der nok aktivstof til både at slå etablerede svampeangreb ned og bekæmpe kommende svampeangreb,” fortsætter Just Bach Andersen.

Minimum 0,75 l/ha er den nødvendige dosering for den bedste bekæmpelse

Balaya er det første og eneste svampebekæmpelsesmiddel på markedet, der indeholder aktivstoffet Revysol. Balaya er i hvede godkendt til én behandling pr. sæson, og må anvendes i stadie 33-38 med 1,0 l/ha og stadie 39-40 med 1,5 l/ha.

Med fordele i Balaya som langtidsvirkning og kurativ effekt, er den mest fordelagtige måde at anvende produktet på, at give en højere dosering end vanligt i den vigtige fanebladssprøjtning. Den strategi har vist sig mest effektfuld i Landsforsøgene - selv i forsøgene på de mindre modtagelige sorter har nettoudbytterne været højest ved en minimumsdosering på 0,75 l/ha.

”Balaya kan bevare sin virkning helt til høst. Med en dosering på 0,75 til 1,25l/ha bibeholdes effektiviteten og den lange virkning af Revysol i planten. Ved lavere doseringer eller blanding med andre midler risikerer man, at virkningen ”knækker”, og både den kurative del og langtidseffekten på septoria kan sættes over styr”, forklarer Just Bach Andersen og fortsætter: 

”For at opnå den bedst mulige effekt, er det vigtigt, at man holder øje med planten, og først sprøjter med Balaya når fanebladet er helt fremme. Den ideelle løsning er at behandle med Balaya i stadie 39, da vi hér kan behandle det netop fuldt udviklede faneblad samt udnytte den kurative effekt, som Balaya besidder til at beskytte 2. og 3. øverste blad. Sådan opnår du højeste effekt i fanebladssprøjtningen”.

Se video med Just Bach Andersen om resultaterne fra forsøg med Balaya®, anbefalinger til din svampestrategi og om det innovative aktivstof Revysol® her.

 

Faktaboks

SEKS HURTIGE FACTS OM REVYSOL®

  • Balaya er det eneste svampemiddel i Danmark , der indeholder det stærke, innovative aktivstof Revysol.
  • Revysol – der har både kurativ og præventiv virkning – er betydeligt mere fleksibelt end andre midler og har en langtidseffekt på op til otte uger.
  • Den unikke kemiske struktur gør, at Revysol effektivt beskytter afgrøden mod septoria, modvirker resistens opbygning og øger udbyttet.
  • Revysol binder sig op til 100 gange stærkere til virkningsstedet i septoria, end traditionelle triazoler gør – også efter at mutationer har udviklet sig.
  • Ud over septoria er Revysol også meget effektiv mod gulrust, brunrust, kornrust, skjoldpletsyge og meldug.
  • Anvend minimum 0,75 l/ha Balaya på fanebladet i stadie 39 for maksimale nettoudbytter, som vist i Landsforsøgene.

Emneord

sponsoreret , BASF , septoria , svampesygdom , svampebekæmpelse , Balaya , Revysol

Forsiden lige nu