Efter videoanalyse i stalden: Jeg overvejer flere ændringer
Overblik over køernes ståtid, ædetid og hviletid giver værdifulde input til problemløsning og prioritering af optimeringstiltag hos Anders Mosdals med 200 DH-årskøer. Læs mere i Aktuelt om i fagmagasinet Kvæg, som udkommer mandag 11. december,

»Der er noget mere uro ude hos førstekalvskøerne, end jeg havde forventet. Der skal være mere foder tilbage hos dem, og jeg vil også overveje at flytte udfodringstidspunktet til om eftermiddagen.

Foderet kan godt stå fem timer i blanderen. Hos goldkøerne og de øvrige køer fungerede det egentlig, som jeg forventede«, lyder Anders Mosdals kommentar til resultaterne af en videoanalyse på hans bedrift, udført af LandboNord.

På hans bedrift nær Madum Sø og Rold Skov er staldanlægget til de 200 DH-årskøer som så mange andre steder en knopskydning med en blanding af noget gammelt og noget nyt.

Logistikken er lidt bøvlet, der er forskellig størrelse sengebåse, malkestalden er lidt en flaskehals uden et egentlig opsamlingshold, og madrasserne er ved at være gamle.

Køerne yder 11.300 EKM pr. årsko, udskiftningsprocenten ligger på ca. 30, og der er lavet et opstartshold for førstekalvskøer, nykælvere og køer med lemme- og klovproblemer, mens de højdrægtige goldkøer går på dybstrøelse og også kælver der.

»Så det går egentlig o.k.«, konstaterer Anders Mosdal.

Spot køernes hvile med VideoAnalyse Fredag 20. maj 2016 · 00:00

Flere muligheder

Men der er overvejelser om at gøre logistikken bedre, og om bedre sengebåse.

Der også overvejelser om at bygge en helt ny stald. Ikke nødvendigvis for at få flere køer, hvilket også kan blive svært at få miljøgodkendelse til på grund af de store beskyttede naturarealer i området, men fordi de ældste bygninger er fra 1979, og fordi der er fordele i at få alle køerne samlet.

Men hvor er pengene og kræfterne i givet fald bedst brugt, hvis produktionen skal optimeres? Hvor kan det bedst betale sig at gå i gang?

Her kommer en videoanalyse af køernes ædetid, ståtid i gange, ståtid i sengene og liggetid ind i billedet som et effektivt værktøj til at prioritere indsatsen.

Læs mere i Aktuelt om i fagmagasinet Kvæg, som udkommer mandag 11. december, om hvordan LandboNord som kvægrådgivningens mest erfarne bruger af videonanalysen nu fintuner værktøjet med benchmarking.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.