Peter W. Mogensen

Journalist

Han er faglært landmand, jordbrugsteknolog og har passet malkekøer i Danmark og på New Zealand. Peter har haft egen kødkvægsbesætning og fik sit første job i en kostald som 9 årig.