Godsdirektør: Optimering af markdriften gav 8-10 mio. kr.
Overgaard Gods indvandt 1000 hektar jord i 1960'erne, og i de senere år er driften af den gamle havbund blevet optimeret.

I 1960'erne kørte maskiner ud i Kattegat, syd for Mariager Fjords udløb, og åd en stor bid af havet. På den indvundne jord var gravet render med 18 meter imellem, hvor Overgaard Gods dyrkede afgrøder.

De 18 meter passede fint med datidens maskiner, men i dag - godt 50 år efter - er de 18 meter for smalt. Når mejetærskeren kørte ned for enden markstriberne, æd den lystigt kornet i fuld bredde. Men på tilbagevejen var der kun en smal stribe tilbage. Diesel og arbejdstid gik til spilde, når skærebordet åd af luften.

De seneste fem år har Overgaard Gods derfor gravet nye drængrøfter, så bredden nu er 24 meter. Den lille forskel gør, at det passer bedre til nutidens maskiner og skærebordets bredde.

Takket være - blandt andet - de nye drængrøfter på de 1000 hektar drænede jorder har Overgaard Gods i løbet af de seneste fem år sparet otte til 10 mio. kr., har direktør Claus Berggreen beregnet. Det har medvirket til 2016-regnskabets overskud på knap fem mio. kr.

"Vores lavere omkostninger i marken skyldes primært bedre dræn og bedre ledelse," forklarer direktøren.

Kanaler gravet uden for vækstsæsonen

Han kender ikke den præcise omkostning ved omfattende vedligehold af eksisterende kanalsystem.

"Omkostningerne har været beskedne," siger Claus Berggreen.

Kanalerne er gravet med eksisterende maskinel og medarbejderstab i efterår og vinter, hvor der først skulle sås i foråret, og når markdriften alligevel var gået i stå.

Gods har vendt tung nedtur til pænt overskud 10. april · 11:14

På 250 hektar har Overgaard Gods desuden  de seneste to år lagt nye dræn bestående af rør under marken. Det har kostet 2,5-3 mio. kr.

Sandflugt mindre problem i dag

Pløjefri dyrkning, halmnedmuldning, optimeret sædskifte og efterafgrøder var løsninger på problemet med sandflugt.

"I starten var der et stort problem med sandflugt, men efterhånden som der er opstået mere hummus i jorden, er problemet blevet mindre," forklarer direktøren.

Ny markchef

En del af gevinsten skyldes, at Overgaard Gods for fem år siden fik ny markchef, som havde godt kendskab til dyrkning af gammel havbund.

"Meget er vundet gennem bedre management i den daglige drift," forklarer direktøren.

Overgaard Gods har et lukket system, hvor vandet samles i reservoirer ved Mariager Fjord i vinteren. Om sommer og forår, hvor afgrøderne tørster, lukkes vandet tilbage ad samme kanaler. De er altså både drænings- og vandingskanaler.

Nøgletal, Overgaard Gods A/S201620152014201320122011201020092008
Omsætning, mio. kr.276337340----300296
Resultat efter skat, mio. kr.4,50,80,4-32-9-30-13-15-19

 

Faktaboks

Overgaard Avlsgaard dyrker ca. 1730 hektar med forskellige kornsorter samt græs, bønner og ærter. En væsentlig del af opdyrkningsarealet er inddæmmede områder ved den sydlige del af Mariager Fjord ud til Kattegat. De inddæmmede arealer er helt flade, og vanding foregår igennem åbne grøfter og kanaler. En række pumpestationer regulerer vandstanden i grøfterne og sikrer fuld kontrol.

Svineproduktionen har 1000 søer.

Kilde: Overgaard Gods

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.