Betalt indhold af MSD Animal Health

Lawsonia - ryger din fortjeneste i gyllekummen?

Infektion med Lawsonia kan give diarré, og diarré koster tilvækst. Men vidste du, at Lawsonia-infektion også kan koste tilvækst uden at give diarre?

I forbindelse med et diarré-udbrud er antallet af bakterier i gødningen tårnhøjt. I en dansk undersøgelse blev der i 20 besætninger med fravænningsgrise udtaget gødningsprøver ved diarré-udbrud, hvor landmanden ville flokbehandle med antibiotika. Antallet af Lawsonia-, E. coli- og B. pilosicoli-bakterier i prøverne var mellem 5.000 og 1,5 milliarder pr. gram gødning. Undersøgelsen dannede grundlag for de nuværende anbefalinger om vurdering af sokkeprøver, der angiver, at et samlet bakterieantal over 35.000 med stor sandsynlighed er behandlingskrævende.

Op til 105 DKK/gris i tabt tilvækst

Betydningen af et højt antal bakterier for produktiviteten er meget dårligt belyst for E. coli og B. pilosicoli. Derimod findes der for Lawsonia flere studier både fra ind- og udland, der viser en sammenhæng mellem stigende mængder bakterier i gødningen og nedsat tilvækst. Et dansk studie fra 2013 undersøgte Lawsonia-udskillelsen hos grise med lav eller høj tilvækst indenfor den enkelte besætning. Studiet fandt, at grise med lav tilvækst udskilte Lawsonia i mængder på 1 million eller derover per gram gødning, mens grise med høj tilvækst havde en lavere udskillelse. Forskellen på grise med ’lav’ og ’høj’ daglig tilvækst i den 6-8 uger lange observationsperiode var 173-694 g/dag afhængig af besætning. Iflg. SEGES´ økonomiske konsekvensberegninger kan denne forskel betyde et tab på op til 105 DKK/gris. Se videoen nederst i artiklen, som forklarer den økonomiske konsekvens i flere detaljer.

” Hvis smittepresset af Lawsonia er højt nok, kan tilvæksten altså være påvirket negativt, selvom der ikke ses diarré”

 

Fravær af diarre ≠ optimal tilvækst

En anden dansk undersøgelse har vist, at tilvæksten påvirkes mere, hvis grise med et højt niveau af Lawsonia-bakterier i tarmen også har diarré. Således voksede grise med vandig diarre og mere end 1 million Lawsonia-bakterier/g gødning kun omkring 250 g/dag, mens grise uden diarré men med samme antal Lawsonia-bakterier  voksede 600 g/dag. Herfra var der dog stadig 100 g/dag op til de ca. 700 g/dag, som grise uden hverken diarré eller Lawsonia-bakterier i tarmen kunne præstere. Hvis smittepresset af Lawsonia er højt nok, kan tilvæksten altså være påvirket negativt, selvom der ikke ses diarré. Se videoen nederst, som forklarer mere om de forskellige Lawsonia-sygdomsformer.

Et canadisk studie fandt en lavere tilvækst hos grise smittet med så lidt som 10.000 Lawsonia-bakterier. I alderen 4 til 7 uger voksede grisene kun 250 g/dag i forhold til 400 g/dag for ikke-smittede grise. Samme undersøgelse fandt også, at foderforbruget var påvirket. Trods det forholdsvis lave smitteniveau havde grisene et foderforbrug på 2,07 kg foder/kg tilvækst sammenlignet med 1,63 kg/kg for ikke-smittede grise. Værre så det ud for grise smittet med 1 million Lawsonia-bakterier. Disse grise voksede kun 237 g/dag og havde et foderforbrug på 2,24 kg/kg.

” Trods det forholdsvis lave smitteniveau havde grisene et foderforbrug på 2,07 kg foder/kg tilvækst sammenlignet med 1,63 kg/kg for ikke-smittede grise”

 

Det kan altså godt betale sig at bruge tid og penge på at få et overblik over niveauet af Lawsonia-forekomsten i din besætning. F.eks. kan du og din dyrlæge omhyggeligt vælge hvornår og hvilke grise, sokkeprøver skal udtages fra, og vurdere resultatet ud fra en betragtning om, hvornår tilvæksten kan forventes at være påvirket. Der kan være penge at hente i en forbedret kontrolstrategi.

Faktaboks

Det fulde latinske navn for Lawsonia-bakterien er Lawsonia intracellularis, og infektion kan vise sig ved 2 forskellige sygdomsbilleder:

  • Akut form (PHE, Porcine Hæmorrhagisk Enteritis): Blege grise med blodig diarre, akutte dødsfald med obduktionsfund af kraftig blødning i tyndtarmen. Rammer typisk lidt ældre grise i alderen 4-12 måneder og som ikke tidligere har mødt infektionen, f.eks. polte eller slagtesvin efter medicinsk sanering.
  • Kronisk form (PIA, Porcine intestinal adenomatose). Grødet til vandig, typisk grålig, diarré hos grise, der medfører nedsat tilvækst og dårligere foderudnyttelse. Kan også være tilstede i såkaldt subklinisk form, hvor tilvæksten er nedsat, men diarré slet ikke eller kun sjældent forekommer. Rammer grise i 6-20 ugers alder.

Emneord sponsoreret, MSD Animal Health, tilvækst, infektion, Lawsonia

Betalt indhold af MSD Animal Health

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.