Benchmark: Derfor ligger de bedste mælkproducenter i top
Hvordan så nulpunkter og DB ud i 2017, og hvordan ligger du i forhold til kollegerne?

Af Michael Mortensen. kvægrådgiver, LandboNord

En kvægrådgiver anno 2018 må nødvendigvis kende mælkeproduktionens samlede bundlinjeøkonomi, og  hvor hele dækningsbidragssiden jo er dér, hvor vi faglige produktionsrådgivere virkelig har indflydelse.

Derfor er ét af årets højdepunkter, når årsrapporten kommer, og hele sandheden om ydelse, tilvækstværdi, fodereffektivitet og diverse omkostninger bliver afsløret.

Benchmarking giver god indsigt i, hvordan hver linje med effekt på nulpunktet påvirker det samlede resultat, og når der kigges på de forskellige systemer for sig, bliver det meget specifikt.

I tabel 1 og tabel 2, ses en oversigt over nogle af de grupper, vi i LandboNord kan benchmarke mælkeproduktionerne i.

Malkestald, karrusel, robotter, økologi, jersey og store bedrifter, er de tal jeg har fundet frem, men også, små bedrifter under 100 køer, økologiske jersey og jersey med robot, kan vi søge ud.

Alle tallene er fra Ø90 og årsrapporterne 2017, men trukket ud i regneark, så vi kan putte bedriftens egne tal ind, og få en dejlig overskuelig oversigt.

Som det ses, er der faktisk forskellige nulpunkter og forskellige effekter fra dækningsbidraget, når vi kigger mellem de forskellige malkesystemer og racer. For hver gruppe har vi opdelt i to kolonner, henholdsvis gennemsnit og de bedste 25 procent på resultat efter finansiering.

De bedste mælkeproducenter

Helt markant er det, at uanset malkesystem eller race eller produktionsform, så er de bedste på resultat efter finansiering karakteriseret ved, at de i forhold til gennemsnittet har:

  • Flere køer
  • Højere ydelse
  • Højere tilvækstværdi
  • Bedre foderudnyttelse/lavere foderomkostninger pr. kg EKM
  • Lavere omkostninger

De højeste dækningsbidrag opnår robotbesætningerne, især via en høj ydelse, mens de store besætninger følger lige efter, men kommer derhen via en lavere ydelse, men også lavere omkostninger.

Disse overblik og sammenligninger, er guld værd for for en mælkeproducent og hans kvægrådgiver, idet indsatsområderne springer lige i øjnene. Som oftest er det dejligt håndgribelige ting, vi kan drible ud og arbejde med.

Tabel 1. Benchmark for mækeproducenter, LandboNord

 

Tabel 2. Benchmark for mækeproducenter, LandboNord

 

 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.