Dansk supergræs berømmes af BBC

Dansk forskning i græs, der reducerer metanudledning, vækker interesse i udlandet.

Græs, der er ekstra klimavenligt, og som er udviklet i Danmark, optræder nu også i spalterne hos BBC i Storbritannien. Det, der vækker interesse, er, at det nyudviklede græs kan reducere methanudledningen fra drøvtyggende køer. Det letfordøjelige græs gør nemlig, at køerne bøvser mindre, jubler BBC, der citerer både den danske miljø- og fødevareminister og forskere fra Danmark.

Let fordøjeligt

Supergræsset, som skiller sig ud ved at have en høj fordøjelighed, udvikles i et samarbejde mellem DLF og Aarhus Universitet.

En høj fordøjelighed er én af de vigtigste egenskaber i fodergræs. Det skyldes, at der er en meget klar sammenhæng mellem fordøjelighed og mælke- og kødproduktion. Undersøgelser har vist, at hver gang man øger fordøjeligheden med én procent, kan man øge mælkeproduktionen med en kvart liter.

Færre bøvser

Fordøjelighed siger noget om, hvor let omsætteligt græsset er i koens mave. Græsset er helt nødvendigt, for at koen kan opretholde en sund mave. Jo lettere græsset kan omsættes, jo mere kan der bruges til mælk- eller kødproduktion. Er græsset letfordøjeligt bliver der til gengæld mindre at bøvse og prutte af, og det har en klimamæssig gevinst. Koen bøvser og prutter nemlig metan, som er 24 gange mere skadeligt end CO2. Hvis man kan forbedre fordøjeligheden med én procent, kan man tilsvarende reducere metanudslippet med 1-1,5 procent. En forbedring af fordøjeligheden med 10 procent vil på EU-plan kunne omsættes til en metanreduktion, der svarer til 1 M tons CO2 om året.

Klar om 7-8 år

Derfor er der rigtig gode perspektiver i at forbedre græssets fordøjelighed. De perspektiver arbejder parterne intenst på at realisere. Til at nå målene har DLF og Aarhus Universitet modtaget støtte fra GUDP (Grønne Udviklings- og Demonstrations Projekter), som hører under Fødevareministeriet.

Græsset ventes at være på markedet om 7-8 år.

Projektet hedder »GreenSelect« og inkluderer også TystofteFonden, som bl.a. skal teste nye græssorter for forbedret kvælstofudnyttelse. Projektet startede i 2015 og løber frem til slutningen af 2018.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.