DLG: Ringe tillid til stigende afgrødepriser
DLG's Markedsorientering Korn melder om, at mange fonde satser på fortsat faldende afgrødepriser.

Af prokurist Rolf Pedersen, DLG

USDA’s månedlige rapport

USDA-rapporten tirsdag aften kunne for en gangs skyld sende priserne et nøk opad. På Matif-børsen steg møllehvede og rapsfrø således ca. en procent, og på Chicago-børsen blev stigningen på et par procent. Det var primært prognosen om faldende amerikanske hvedearealer til høsten 2016, end markedet havde forventet, der trak priserne nordpå. Hvedearealet i USA til høsten 2016 falder med 7% i forhold til høsten 2015, og det bliver dermed det næstmindste areal siden 1913.

Hvede

De globale slutlagre ved årsskiftet 2015/16 er sat 2,2 mio. tons i vejret til 232 mio. tons svarende til godt 32% af det samlede årsforbrug. Stigningen kommer på baggrund af lidt større startlagre og en lidt større produktion i 2015. Produktionen hæves en anelse i EU, Rusland og Pakistan. Det er derfor meget paradoksalt, at priserne alligevel går op, når man tænker på, at de amerikanske hvedelagre efter en forventet meget skuffende eksportsæson 2015/16 kommer til at udgøre hele 80% af deres årsforbrug!

Majs

Den globale majsproduktion er nedjusteret med 6 mio. tons, og det skyldes primært tørken i Sydafrika, som medfører en reduktion af deres produktion på 4 mio. tons til nu kun 8 mio. tons. Produktionen i USA, Argentina og Brasilien holdes stort set uændret. Det samlede forbrug reduceres med 4 mio. tons, og slutlagrene sættes til 209 mio. tons svarende til knap 22% af det samlede årsforbrug.

Dramatisk fald i USAs hvedeareal sender afgrødepriser i vejretMark Onsdag 13. januar 2016 · 09:54

De fysiske markeder

I Danmark er den interne omsætning ikke kommet ordentligt i gang endnu, og Frankrig starter først rigtigt op i denne uge efter en lang ferieperiode. Verdensmarkederne er generelt startet året i en negativ tone bl.a. under indtryk af de forskellige geopolitiske spændinger, og ikke mindst i lyset af det svage kinesiske aktiemarked. Den kinesiske præsident for det statslige Forskningscenter for Udvikling udtalte på en konference i weekenden, at Kina vil få vanskeligt ved at opnå en økonomisk vækst på mere end 6,5% i perioden 2016-2020. Stadig en misundelsesværdig flot udvikling, men langt fra de seneste mange års vækst på 10-12%.

Vejret/høsten

Forbedret snedække i USA og landene omkring Sortehavet har været med til at understrege den generelt svagere stemning i kornmarkederne her efter nytår. Billig møllehvede fra Argentina har fundet vej til Egypten, og argentinsk foderhvede fandt i slutningen af sidste uge vej til det sydøstlige USA. Australien melder fortsat om næsten perfekte betingelser for afgrøderne efter den seneste tids kærkomne nedbør, og i Sydamerika er meldingerne også positive.

Fondenes positioner

Fondene ligger p.t. inde med en historisk stor short-position på afgrøder, så der er ikke meget tillid til stigende priser fra denne front, og gårsdagens stigninger på Matif-børsen er allerede nu handlet tilbage. Vi fortsætter dermed i samme fortræffelige globale forsyningssituation med ringe udsigter til markante prisstigninger. Næste joker i spillet er, hvordan den nordlige halvkugle kommer igennem vinteren.

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.