Fynske mælkebønder tjener mest

Fynboerne tjente 175.000 kr. mere end landsgennemsnittet, blandt andet takket være et højere dækningsbidrag og en lavere gæld pr. ko.

De fynske mælkeproducenter tjente sidste år i gennemsnit 909.000 kr. Det er knap 175.000 kr. mere end landsgennemsnittet. Det skriver Centrovice i deres medlemsblad Vækst.

Tallene gælder for de 52 regnskaber, der er opgjort til nu. Bedrifterne har i gennemsnit 201 køer og 196 ha.

Resultatet for de fynske mælkeproducenter er stort set uændret i forhold til 2013, mens der for hele landet var tale om en stor fremgang i 2014.

Højere DB pr. ko

De fynske bedrifter opnåede sidste år et dækningsbidrag pr. ko, der var hele 860 kr. højere end i resten af landet ifølge økonomikonsulent Torben Aamand.

Det forklarer han blandt andet med, at der er en markant lavere foderintensitet i de fynske besætninger, og dermed også lavere foderomkostninger. Mælkeydelsen er tilsvarende lavere, men resultatet har altså været et væsentligt højere dækningsbidrag.

Torben Aamand forklarer også det gode resultat med, at de dårligste er gået konkurs.

»For tre år siden lå mælkeproducenterne på Fyn underdrejet efter Fionia Banks krak. Det betød, at de dårligste blev skåret væk dengang, mens det først er ved at ske nu i Jylland,« siger han.

Lavere gæld

Det viser sig også ved, at gælden pr. ko er markant lavere for den dårligst indtjenende tredjedel på Fyn, ligesom de har markant lavere renteomkostninger end deres kolleger.

Alligevel hæfter Torben Aamand sig ved, at den dårligste tredjedel stadig kæmper med indtjeningen.

»Det er bemærkelsesværdigt, at en tredjedel af mælkeproducenterne har et resultat efter finansiering på minus 98.000 kr. og ikke har formået at skabe overskud i to gode kvægår,« siger han.

Emneord mælk

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.