Guide: Sådan afgræsser malkekøer optimalt i efteråret

Der er næsten 2 mdr. tilbage af afgræsningssæsonen, i forhold til økologireglerne, hvor kreaturer skal være på græs indtil 31/10. Alt sammen under forudsætning af at forholdene tillader det.

Af Hans Lund, kvægrådgiver, ØkologiRådgivning Danmark

Når køerne nu en gang skal på græs, kan du lige så godt udnytte det i den udstrækning det er muligt.

Kløveren fylder som regel mere sidst på sæsonen, og derfor er proteinindholdet højere. I ØkologiRådgivning Danmark udtager vi prøver af afgræsningsgræs hver uge. Aktuelt har vi ikke set proteinindhold højere end 22 procent, bortset fra en enkelt på 27,3 procent den 19/8. Seneste prøve vi har udtaget ligger på 21,6 procent protein med en kløverprocent på 32. 

Forventningen til kvaliteten på græsset er, at proteinmængden vil stige lidt, sukkerindholdet vil være stabilt og fordøjeligheden vil ligge omkring 6,4 MJ/kg ts over de kommende uger. Dermed noget rigtig fint kofoder.

Mælkeydelsen betyder meget - også under afgræsning. Derfor skal du ikke ”presse” køerne til at græsse så hårdt i bund resten af sæsonen. Det er vigtigt at holde de sidste kg mælk på køerne. Selv om græsset ikke græsses helt i bund nu, vil der stadig være en stor del bladvækst, som køerne vil afgræsse ved næste afgræsningsrunde. Der vil ikke eller kun i ringe grad være stængelvækst på denne årstid. Sidst på sæsonen kan du lade nogle store kvier og goldkøer (ikke Close up) afgræsse markerne, så de er klar til vinter.

Suppleringsfoder i efteråret

Suppleringsfoder til afgræsningen i efteråret må gerne være ensilage med en høj fordøjelighed og forholdsvis lav i protein under forudsætning af, at græsoptagelsen ligger på 4 – 6 kg ts. Majsensilage passer godt til efterårsgræs. Er der ikke majsensilage til rådighed, kan majs i kraftfoder være en god ting. Majsstivelse nedbrydes langsomt i vommen og vil derfor være godt sammen med afgræsning med højt protein. Ellers vil korn og græsensilage med høj fordøjelighed være godt. Selvfølgelig skal rationen være afstemt og PBV ikke være under 10 gram/kg ts i natrationen.

Kløvergræs, den, 24/8, blanding 20, der afgræsses med 15 dages interval, græshøjde 15 – 20 cm, og græsses ned til 8 – 10 cm. Køerne optager 6,3 kg ts.
 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.