Har du talt med din fuldfodervogn i dag?

Hvor ofte kigger du ned i fuldfodervognen? Hvordan står det til med knivenes stand? Og er vejesystemet i vognen præcist nok?

Af Amalie Helene Bonnerup, kvægrådgiver, LandboNord

Blanding af fuldfoder er en daglig opgave. Målet er at fuldfoderet blandes så godt, at køerne ikke kan sortere på foderbordet. Det vil sige, at den foderration den første ko ved foderbordet optager, er tilsvarende den ration den næste ko eller sidste ko ved foderbordet optager. Dette gælder hver dag hele året. Her er en velfungerende fuldfodervogn først og fremmest nødvendig for at fuldføre denne opgave.

Når koen ikke kan sortere i foderet, bruger hun mindre tid på at æde, dermed er der mere tid til eksempelvis at hvile. Lige så vigtigt ved ”usorterbart” fuldfoder er, at køernes foderoptag er mere ensartet hen over døgnet, og der er mindre risiko for konkurrence mellem køerne ved foderbordet. Fungerer fuldfodervognen ikke optimalt kan det påvirke den ration der udfodres og dermed også den ration koen optager. Dette kan have en negativ effekt på koens sundhed og på mælkeproduktionen. 

Kig ned i vognen når der blandes

Det er vigtigt at kigge i fuldfodervognen under blandingen. Ved man hvordan flowet i foderet ser ud når det blandes korrekt, så opdages det hurtigere, hvis flowet i foderet under blandingen ser anderledes ud. Det er samtidigt også vigtigt at kigge i fuldfodervognen når den er tom.

Sidder der foderrester tilbage i vognen når fuldfoderet er aflæsset, så er der risiko for, at køerne får dårligt foder. Samtidigt kan foderrester påvirke sammensætningen i næste fuldfoder der blandes i vognen. Her kan det være en fordel at vaske vognen, så det undgås at gamle foderrester sidder tilbage. 

Vigtig at tjekke om knivene er i orden – skift dem!

En forudsætning for at kunne blande foderet optimalt er, at knivene er i orden. Knivene slides typisk hurtigere end man regner med. Knivene skal gerne skiftes inden de bliver så slidte, at det har negativ effekt på blandingen af fuldfoderet. Derudover er det vigtigt at være opmærksom på metalsplinter fra slidte knive, da de kan udgøre en fare for køerne, hvis de kommer i vommen. Hvis knivene er nedslidte, så vil man ved udskiftning til nye knive typisk hurtigt kunne se en positiv effekt på den færdige fuldfoderblanding, men også på køernes ædeadfærd – det bliver svære for køerne at sortere i fuldfoderet. 

Kalibrér vægten mindst én gang om året

For at sikre at køerne får den foderration der er beregnet i foderplanen, så kræver det også at fodervognes vægt er præcis og at den kontrolleres jævnligt. Er der et afvigende resultat ved kontrol af vejesystemet, så er det nødvendigt at lave en kalibrering af vægten. Det anbefales at kalibrere vægten i fuldfodervognen mindst en gang om året.  

Det er en fordel at efterse fuldfodervognen regelmæssigt og gøre det til en rutine at kigge ned i fuldfodervognen under blandingen og i den tomme vogn. Så er der større chance for at finde eventuelle fejl eller afvigelser i opløbet, og før det giver udfordringer på foderbordet. 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.