Landmand købte kvæggård for 10 måneder siden - nu vil han bygge ny stald
Henrik Haahr købte en kvægejendom i slutningen af 2016 med hjælp fra Vækstfonden. Nu vil han gerne udvide og bygge ny stald.

Da landmand Henrik Haahr overtog ejendommen Midtgaard ved Ølgod i slutningen af 2016 overtog han også de 430 malkekøer af racen sortbroget malkekvæg og to malkerobotter.

Gårdens to stalde var fra henholdsvis fra 1977 og 2011 og for at fremtidsikre sin bedrift vil han gerne bygge ny stald og udvide til i alt 485 malkekøer.

"Hvis vi nu skulle køre videre i tre år med dårlig mælkepris, så ville det være svært at skulle bygge ny stald, når det så var helt nedslidt. Så for at fremtidsikre vil jeg gerne i gang nu. Hvem ved hvor længe stalden fra 1977 ville holde endnu?", siger Henrik Haahr til Landbrugsavisen.dk.

Han købte Midtgaard med hjælp fra et etableringslån fra Vækstfonden. Det skriver Vækstfonden i en pressemeddelelse.

"Vi lånte 4, 3 mio. kr. etableringslån og 3,8 mio. kr. vækstlån", siger han.

Vækstlånet skal bruges til staldbyggeriet, der ikke er gået i gang endnu, og resten skal finansieres af banklån.

"Lige nu venter vi på en byggetilladelse fra kommunen", fortæller han.

Når først byggeriet går i gang regner han med, at det er oppe at køre efter fem måneder. Den nye stald skal være med malkecenter, for selvom det egentlig har fungeret godt med malkerobotterne, så har Henrik Haahr arbejdet med malkestald de seneste 15 år. Han ved endnu ikke, hvem der skal bygge stalden.

Et gårdråd giver god sparring

For den 37-årige landmand er det altafgørende med et solidt bagland og kritiske øjne på forretningen. Derfor har han nedsat et gårdråd, der skal være støtte og sparringspartner i fremtidsplanerne for Midtgård.

For landsmandssønnen Henrik Haahr var Midtgård ved Ølgod tæt på den perfekte landsbrugsejendom. Med en god sammensætning af bygninger, tæt på børnenes skole, venner og forældrenes familiegård, var købet lige til højrebenet.

"Da jeg første gang var ude at se ejendommen for to år siden, legede jeg med legoklodser i en måned efterfølgende for at overveje forskellige tilbygninger og at få logistikken til at gå op til og fra gården,” fortæller Henrik Haahr.

Henrik Haahr er en forretningsmand og har fra starten tænkt i langsigtede strategier og sparring. Derfor nedsatte han et gårdråd, der skal være en aktiv medspiller i udviklingen af strategie og overvejelser om investeringsmuligheder. Gårdrådet består af en landmand, en kvægkonsulent og en økonomikonsulent og mødes en gang i kvartalet.

Selvom Midtgård på mange måder var den helt rigtige ejendom for Henrik Haahr og hans familie, var flere af bygningerne af ældre dato. Samtidigt var der ikke så meget jord per dyr, og logistikken til og fra ejendommen skulle gentænkes. Noget, der både krævede investeringer og grundige overvejelser, for at kunne realisere Henrik Haahrs mål om at skabe en sund malkeproduktionsforretning.

I processen med at skabe en sund forretning og herunder bygge ny stald proces spiller gårdrådet en vigtig rolle. Rådets sammensætning giver mange forskellige perspektiver, viden og erfaringer, og det er en stor fordel, når der skal træffes vigtige beslutninger – beslutninger, der kan være svære at træffe alene som nystartet, selvstændig landmand.

”Du kommer jo ikke til at sove ret meget det første år, når du starter landbrug. Men for mig er det altafgørende, at vi i gårdrådet bruger en del tid på at tænke strategisk og langsigtet, og det er ikke altid let at gøre på egen hånd. Det handler om at finde en løsning, der forsat er den bedste løsning om 3, 5 og 10 år, fx når vi udbygger med en ny stald eller skal investere i nye maskiner,” fortæller Henrik Haahr.

Hos Vækstfonden ser man frem til at følge fremtiden for Midtgård.

Vækstfonden lancerede i 2016 Landbrugets Ejerskifteskole, som er et gratis, online værktøj, der skal hjælpe yngre landmænd med at forberede sig bedst muligt til at blive selvstændige. Her er et gårdråd et af de aspekter, Vækstfonden råder landmændene til at overveje som led i deres strategi.

”Et gårdråd er altid en god idé, men især for nyetablerede landmænd. Gårdrådet skal være meerd til at give inspiration og se potentialer, men de skal også være med, når de hårde beslutninger skal træffes. Henrik har set helt rigtigt i sammensætningen af gårdrådet. Her får han både den faglige og økonomiske sparring, der er med til at sikre, at Midtgård kommer godt og fornuftigt fra start. Derfor ser vi et gårdråd som helt essentielt for nyetablerede landmænd,” siger Lene Gade Hovmøller, der er landbrugskundedirektør i Vækstfonden.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.