Landmand ombygger tre svinestalde til kalve
Landbruget Østergaard blev i efteråret udvidet med endnu en ejendom. Her er en 25 år gammel svinestald blevet omdannet til kalvestald. To andre stalde mangler at blive ombygget.

Landmand Henrik Pedersen fra Fly ved Skive har købt nabogården med tanken om at omdanne de gamle svinestalde til kalvestalde. 
 
I ca. 20 år blev der produceret 6.000 slagtesvin på ejendommen. Den første af de tre stalde er færdigomdannet og huser nu knap 100 kalve i løsdrift.
 
Tilladelsen til at bruge de gamle stalde er givet under anmelderordningen i Viborg Kommune. Processen med at søge tilladelse var hurtig, fortæller han til Landbrugsavisen.dk

"Det var nemt at få lov til. Det, som har taget tid, er at lave det hele om," forklarer han. 

Ansøgningen gik nemmere igennem, fordi lugtgenerne blev væsentlig reduceret i forhold til den tidligere bedrift. 

"Jeg fik at vide, der var en tredjedel mindre lugt ved kalve end svin, og det har været med til, at det var så let at få lov til at lave det om," siger Henrik Pedersen.

En billigere løsning

På de fem ejendomme, der udgør Landbruget Østergaard, producerer de årligt 1850 kalve. I de tre svinestalde er der givet tilladelse til at producere 577 kalve. Det betyder en pris på omkring 2000 kr. per stiplads i forbindelse med ombygningen.

"Det er en billigere løsning, end hvis jeg skulle have bygget nyt, og det er heller ikke sikkert, jeg havde fået lov til det," siger Henrik Pedersen. 

Han har sammen med sine tre medarbejdere revet inventaret ud sammen med det gamle spalteguld, der giver plads til kalvenes dybstrøelse. 

Ombygningen har taget et par måneder, og der mangler stadig to stalde endnu. 

"Det varer længe, inden vi er helt færdige, men måske når vi det inden sommerferien," siger landmanden. 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.