Prognose: 1,2 mio. mere til mælkeproducenten i år
Mælkeprisen i 2017 forventes at ligge cirka 60 øre over niveauet i 2016. Det medfører en markant forbedret indtjening.

Mælkeproducenternes indkomst bundede i 2016 med et forventet minus på ca. 450.000 kr. efter ejerløn mv. Mælkepriserne steg dog i andet halvår 2016 fra et meget lavt niveau og er i 2017 steget til over niveauet i et normalår. Driftsresultatet efter ejerløn ventes at stige til ca. 750.000 kr. i både 2017 og 2018. Det er en forbedring på knap 1,2 mio. kr. i forhold til det foreløbige resultat i 2016, lyder en dugfrisk prognose fra Seges.

Driftsresultat efter ejerløn mv. i 2017 ventes således på 738.000 kr. i gennemsnit for alle mælkeproducenter. Det er en forbedring på knap 1,2 mio. kr. i forhold til det foreløbige resultat i 2016. Det er tiltrængt efter to hårde år i 2015 og 2016, hvor de konventionelle bedrifter forventes at få et samlet underskud efter ejerløn mv. på godt 1 mio. kr. De store konventionelle bedrifters underskud efter ejerløn mv. forventes på godt 1,8 mio. kr., ligeledes i 2015 og 2016 tilsammen.

På de økologiske bedrifter forventes driftsresultatet efter ejerløn mv. at blive på knap 1,1 mio. kr. i gennemsnit i 2017. De foreløbige tal for 2016 viser et driftsresultat efter ejerløn mv. på 684.000 kr. – en fremgang på knap 400.000 kr. i forhold til 2015. Fremgangen hænger sammen med stigninger i øko-tillægget for mælk og oksekød. Forskellen i prisen på økologisk og konventionel mælk forventes dog at være aftagende, men stadig væsentligt over det historiske gennemsnit på 55 øre pr. kg.

Mælkemarkedet vendte i sidste halvdel af 2016, og har - efter en mindre tilbagegang i foråret 2017 - fortsat den positive udvikling henover sommeren. Prognosen forudsætter yderligere prisstigning i 4. kvartal 2017, hvor niveauet ventes at kunne holde et godt stykke ind i 2018. I 2018 skønnes som gennemsnit en mælkepris på niveau med 2017.

Der er i sagens natur usikkerhed om prognosen for 2018, især mælkeprisen. Prognosen for 2019 bør kun betragtes som et skøn, hvor der er forudsat aftagende højkonjunkturer.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.