Landboforeningen Odder-Skanderborg har mistet sin formand

Jens Gammelgaard, formand for Landboforeningen Odder-Skanderborg, er død efter kort tids sygdom. 

Formand for Landboforeningen Odder-Skanderborg, Jens Gammelgaard (67) er død efter kort tids sygdom. Redaktionen har modtaget følgende mindeord fra bestyrelsen for Odder-Skanderborg Landboforening:

Formanden for Landboforeningen Odder-Skanderborg, Jens Gammelgaard, Gersdorffslund, Gersdorffslundvej 1, Odder, er i en alder af 67 år død efter kort tids sygdom. 

Jens Gammelgaard var landmandssøn og tog selv uddannelsen til landmand. Sammen med ægtefællen Susanne købte han deres første landbrug, Enggaard i Gosmer i 1979 på 18 hektar og tomme stalde.

Landbruget har gennem årene udviklet sig, vækstet og er hele tiden fulgt med tiden. I 2003 købte parret Gersdorffslund og flyttede hertil. I dag omfatter virksomheden drift af 600 hektar og 1250 søer, 46.000 smågrise, hvoraf 23.000 færdiggøres til slagt.

Visionær 

Jens var en utrolig dygtig landmand både hvad angik mark, stald og økonomi. Et forbillede for landmænd på hans egn og samtid. I dag, 42 år senere, nåede han heldigvis med stor glæde og stolthed at opleve videreførelsen af landbruget/virksomheden til sønnen Allan og svigerdatteren Lone. 

Han var utrolig visionær hvad angik forandringens vinde omkring erhvervets organisationer. 
Lokalt blev Hads Herreds Landboforening og Skanderborg Landboforening fusioneret i 2004 til Landboforeningen Odder-Skanderborg. 

I forbindelse med kommunalreformen i 2007 blev Aarhus Amts Landboforeninger utidssvarende, hvorfor Jens i 2008, sammen med formandskollegaer, blev stærkt medvirkende til og fortaler for dannelsen af Dansk Landbrug Midt-Østjylland (DLMØ, som i 2019 blev omorganiseret til LFØ) med det formål at stå stærkt erhvervspolitisk i forhold til ministre og folketingspolitikere. 

Jens var formand til sin død. Rådgivningsmæssigt har det i hans tid heddet Hads Herreds Landboforening indtil 1. april 1991, hvor ØLR blev dannet og han blev valgt ind i planteavlsudvalget. 

Allerede i 1998 voksede rådgivningsvirksomheden til LRØ for at blive til LMO i 2013 og til Velas i 2019. 
Samtlige fusioner var han dybt involveret i og altid med tanke på, hvad der var bedst for landmandsfamilierne og deres virksomheder. 

Danish Crown, Odder Erhvervsforening, bankråd og det lokale vandværk er blot eksempler på det utal af steder, hvor han dygtigt talte landbrugets sag. 

Senest var han dybt engageret i dannelsen af BioEnergi Østjylland sammen med Aura og Danish Agro. 

Formand og ildsjæl

Landboforeningen har mistet en formand og ildsjæl. 
Jens har, siden han blev valgt som formand i 2001, utrætteligt kæmpet landbrugets sag på en ordentlig måde, hvilket han blev meget respekteret for. 

Ingen sag hos et medlem var for lille eller for stor – han var altid lydhør, uanset sagens karakter. 
Jens ønskede altid sagen løst til alles bedste, og altid med faglighed i fokus, ordentlighed og medmenneskelighed. Han kæmpede sagen for både den lille og den store landmand, hvilket gav anerkendelse fra alle sider.

Der kunne skrives meget mere om den indflydelse, Jens har haft i sit utrættelige virke. Han vil blive savnet, talt om og mindet mange gange, meget længe og af os alle. 

Vore tanker går til Susanne, Allan, Jannie, Claus, svigerbørn og børnebørn, som har mistet et stort og kærligt menneske.

Æret være hans minde
Bestyrelsen for Landboforeningen Odder-Skanderborg

Begravelsen foregår fra Gosmer Kirke, torsdag d. 25. november kl. 11.
Vær opmærksom på fremvisning af Coronapas. 

 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.