Store arealer med fremavlskorn og –frø synet på Djursland
Planteavlskonsulenterne i Djursland Landboforening får ekstra mange kilometer i benene denne sommer. Ud over markbesøgene og de såkaldte før-høst-besøg hos landmændene, er der i år ca. 3.500 ha med korn og frø til fremavl, som skal synes.

Vinterens papirarbejde med udfærdigelse af mark- og gødningsplaner samt EU-ansøgninger er for planteavlskonsulenterne i Djursland Landboforening overstået for i år og afløstes her i foråret af markbesøg og pleje af de mange plante-erfa-grupper – og nu før-høst-besøg. 

Sædvanen tro skal der også synes korn og frø til fremavl for grovvarefirmaerne på Djursland. Der er i år et ekstraordinært stort areal til fremavl, nemlig ca. 3.500 hektar.

"Vi skal helt tilbage til 2007, før fremavslarealerne på Djursland var større end i år – her var der ca. 3.600 ha udlagt med fremavlsafgrøder. I 2005 tangerede vi 4.000 ha", udtaler sekretær Irene Kjær Madsen. 

Irene Kjær Madsen holder styr på statistikkerne, og hun står også for at fordele de mange hektar mellem planteavlskonsulenterne samt for advisering af den enkelte landmand om, hvornår synet finder sted.

Landmanden har derfor mulighed for at gå arealerne igennem for flyvehavre, inden konsulenten kommer og syner. Fund af flyvehavre på arealerne kan nemlig betyde, at marken bliver kasseret som fremavlskorn eller –frø. Landmanden får et tillæg fra grovvarefirmaet for godkendte fremavlsafgrøder.

Ud over flyvehavre efterses arealerne også for andre arter og sorter, såsom kvik og gold hejre, som skal noteres. Og som noget nyt i år skal der observeres for frøbårne sygdomme, kaldet nøgen brand og dækket brand i korn, som forårsages af svampen Ustilago spp. – dette som en konsekvens af en ny fælles Plantesundhedsforordning i EU.

Der går endnu en uge, før planteavlskonsulenterne i Djursland Landboforening er helt færdige med at syne. 

"Jeg synes, at afgrøderne står rigtig flot, og det ser lovende ud. Desværre ser vi mange steder brandpletter i markerne på grund af manglende nedbør", lyder det fra Michael Erlang-Nielsen.
 

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.