Øko-planteavler øver sig i udfasning af konventionel gylle

Torben og Morten Matthiesen ser udfasningen af konventionel husdyrgødning som en faglig udfordring.

På Jennelgaard på Falster har man mange års erfaring med økologisk planteavl og brænder for de faglige udfordringer, som udvikling af økologien kræver.

Som økolog i en landsdel med relativt få husdyr er næringsstofforsyningen et centralt element i driften. Jennelgaard har dog været begunstiget af, at et par kolleger med ægproduktion lagde om til økologi samtidig med Jennelgaard, hvorfra man har kunnet aftage økologisk gødning.

I de seneste to år har bedriften kørt på den ordning, som gør det muligt at udbringe 65 kg kvælstof pr. hektar, heraf halvdelen med økologisk hønsegødning suppleret med konventionel gylle.

»Vi havde et ønske om at vise, at vi kunne opretholde udbytterne med et lavere niveau af input. Vi kunne godt avle mere, hvis vi brugte 107 kg N pr. hektar, men ikke meget mere.

Til gengæld tvinger den lavere tilførsel af kvælstof os til at udnytte sædskiftet til at forsyne afgrøderne med næringsstoffer i tilstrækkelige mængder«, siger Torben Matthiesen.

Laver eget grøngødning

Hvert år udlægger brødrene omkring 70 hektar hvidkløver som grøngødning i vårsædsmarkerne, og udlægget pløjes først op foråret efter.

N-min-analyser viser, at der på den måde kan fikseres mellem 50 og 100 kg kvælstof pr. hektar til den efterfølgende afgrøde. Erfaringen er, at et sådant udlæg faktisk kan fuldgødske en efterfølgende vårbyg.

»Det er vigtigt, at man vælger de reneste marker til udlæg og prioriterer ukrudtsbekæmpelsen i de marker, hvor det er nødvendigt. Udlæg kan godt være en udfordring i de tørre år, men samlet set har de vist sig at være et rigtigt godt værktøj i vores nærringsstofforsyning«, siger Torben Matthiesen.

På Jennelgaard glæder brødrene Matthiesen sig ligeledes over, at de to planlagte biogasanlæg, som skal kobles på den naturgasledning, som regeringen har bestemt skal forsyne Lolland-Falster med grøn gas, også kommer til at kunne forsyne økologiske planteavlere med næringsstoffer.

Økologi og udvikling

Fra næste år får Jennelgaard flere økologiske næringsstoffer til rådighed, idet en kollega og samarbejdspartner med økologisk planteavl indstiller sin produktion.

Det har været medvirkende til, at man har valgt i år at omlægge 70 hektar til det biodynamiske dyrkningssystem, hvor der er krav om udelukkende at anvende økologisk gødning. I 2022 udvides arealet med yderligere 110 hektar til et samlet areal på 180 hektar.

De kommende brancheanbefalinger med krav om reduceret import af konventionel husdyrgødning samt nye EU-regler om bælgplanter i sædskiftet og kulstofbindende afgrøder ser Torben Matthiesen ikke som et problem.

»Jeg er bekendt med, at vi er i en privilegeret situation, idet jeg har økologisk husdyrgødning til rådighed. Men jeg ser de nye brancheanbefalinger som en måde at udvikle økologien på – og jeg hilser udviklingen velkommen«, siger Torben Matthiesen, og tilføjer.

»Jeg synes, det er ærgerligt, hvis kravet om reduktion i importen af konventionel husdyrgødning betyder, at nogle må forlade økologien, også i lyset af regeringens målsætning om fordobling af det økologiske areal.

Omvendt er udfasning af konventionel husdyrgødning en beslutning, som vi har skubbet foran os i mange år – vi har haft lang tid til at omstille os. Hos os ser vi det som en faglig udfordring, og faglige udfordringer motiverer os«.

Faktaboks

Jennelgaard

  • Brødrene Torben og Morten Matthiesen driver 315 hektar økologisk planteavl på Jennelgaard ved Sdr.Alslev på Falster. Ejendommen er drevet økologisk siden 1998. De mest indbringende afgrøder i sædskiftet er fabriksroer og vinterraps. Derudover fungerer konsumærter til Ardo-fabrikken som en vigtig ’dynamo’ i sædskiftet. Ærterne er en god forfrugt, og den tidlige høst omkring 1. juli giver mulighed for ukrudtsbekæmpelse, inden etablering af vinterraps eller en god efterafgrøde forud for roer.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.