3 gode råd til effektiv bekæmpelse af septoria

Der findes flere gode hjælpeværktøjer til at sikre en god bekæmpelse af septoria i vinterhvede. Dermed kan store udbyttetab minimeres.

Angreb af septoria kan koste store udbyttetab i vinterhvede.

Hidtil er bekæmpelsen af svampesygdommen sket ved at registrere nedbørshændelser efter hvedens vækststadie 32.

Det skal man stadig, men nu kan registreringerne af nedbør understøttes af gode hjælpeværktøjer, som forhåbentlig kan bidrage til en bedre timing af spetoria-sprøjtningerne.

For selvom der er uvished omkring mange forhold i forbindelse med bekæmpelse af septoria, så er der enighed om én ting: Timingen for sprøjtningerne er afgørende for, hvor god bekæmpelse der opnås.

1. Tæl dage med nedbør

Når man skal beslutte, om der er behov for bekæmpelse af septoria, kan man stadig tælling dage med nedbør.

Fire dage med nedbør over 1 mm fra vækststadie 32, det vil sige når andet knæ er mærkbart, udløser en bekæmpelse i modtagelige sorter.

Fem dage med nedbør fra vækststadie 37, det vil sige når fanebladet er synligt, udløser en bekæmpelse i mindre modtagelige sorter.

Denne model anvendes også i Planteværn Online.

2. Bladfugt

I 2019 introducerede Seges et beslutningsværktøj i CropManager.dk til vurdering af behov for bekæmpelse af septoria.

Modellen er tilpasset i 2020, og viser antal sammenhængende timer med bladfugt baseret på oplysninger fra DMI’s vejrstationer.

Beslutningsstøttemodellen viser ved hjælp af kurver antal sammenhængende timer med bladfugt pr. dag.

Når der opnås 20 timers sammenhængende bladfugt i en vinterhvedesort, vil kurven gå i et rødt område, og beslutning om bekæmpelse skal vurderes på grund af forhøjet risiko.

Der vises også en prognose for de kommende dages bladfugt, der kan hjælpe med at beslutte en eventuel svampesprøjtning.

3. Egen vejrstation

Seges arbejder også på en løsning fra ca. 1. maj, hvor vejrdata fra lokale vejrstationer kan tilknyttes Cropmanager.dk.

Det vil gælde for både Ranch Vejrstationer og Fieldsense.

Hermed opnås et bedre beslutningsstøtteværktøj med lokale vejrdata.

Foretages en behandling med et svampemiddel, vises det som en 10 dages grøn lukkeperiode, hvor hveden er beskyttet.

Når den grønne periode afsluttes, er det igen tid at holde øje med bladfugt.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.