Både areal og produktion af raps og bælgsæd steg i år

Hektarudbyttet af bælgsæd skuffer dog pga. tørke under blomstring. Også rapsudbyttet skuffer - især fordi rapsen stod så godt fra efteråret.

Den samlede produktion af raps i år steg med 16 pct. - fra 560.000 ton i 2020 til 651.000 ton i 2021, viser opgørelsen fra Danmarks Statistik.

Det skyldes især, at rapsarealet steg med 11 pct. til 162.000 ha. Hektarudbyttet blev i år på 40 hkg pr. ha, og ligger tæt på normaludbyttet for perioden 2011-2020, som er på 39 hkg. I 2020 var udbyttet på 38 hkg og i 2019 på 44 hkg pr. ha.

Det øgede areal kan dels tilskrives det lune efterår 2020 med gode muligheder for etablering. Og måske også udsigten til stigende priser på raps, som ikke mindst økologerne nu også har fået øjnene op for at dyrke.

Flere dyrker bælgsæd

Arealet med bælgsæd (primært hestebønner og ærter) steg fra 27.000 hektar i 2020 til 32.000 hektar i 2021. Det er det største bælgsædsareal i mange år.

Produktionen steg dog kun lidt - fra 112.000 ton i 2020 til 118.000 ton i 2021, da hektarudbyttet skuffede og faldt fra 42 hkg i 2020 til 36 hkg i 2021. Det er under normaludbyttet på 38 hkg pr. ha, viser tallene fra Danmarks Statistik.

Selv om produktionen af bælgsæd er steget noget i de seneste år, fylder afgrøderne dog stadig meget lidt i den samlede høst.

Kigger man på fordelingen af ært og hestebønner, er ærtearealet steget fra godt 7.000 ha i 2020 til 9.500 ha i 2021. I samme periode er arealet med hestebønner steget fra 19.100 ha til 22.100 ha. Det fremgår af Oversigt over landsforsøgene 2021.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.