Betalt indhold af Syngenta

Beregn din risiko for lejesæd - Nyt værktøj til beskyttelse mod lejesæd

Der er mange faktorer, der har betydning, når man vil undgå lejesæd. Det kræver derfor god forståelse for, hvilke forudsætninger dine marker har og hvilke risikofaktorer, der er relevante.

Syngenta har til dette formål udviklet InSpire (læs mere her). Et nyt digitalt værktøj, der kan hjælpe dig med at træffe den rigtige beslutning i din hvedemark!

Der kan være mange årsager til lejesæd, men ofte skyldes det en kombination af tidlig såning, blødstråede sorter, store udsædsmængder, samt et mildt efterår og vinter. Afgrødernes tilstand i foråret 2020, ser ud til at blive godt eksempel på kraftige afgrøder af vintersæd og frøgræs, der nemmere går i leje. Derfor drejer det sig om at forstærke planterne bedst muligt, så afgrøden bliver stående helt frem til høst.

Sponsoreret Syngenta

Til det formål har Syngenta udviklet et nyt værktøj, der hjælper dig med at beregne din risiko for lejesæd og optimere din planteavl. InSpire er det nye digitale værktøj, der kan hjælpe dig med, hvordan du bør vækstregulere dine hvede.

Det her er InSpire
 

For at forebygge lejesæd kræver det, at markerne følges nøje og at vækstregulering planlægges ud fra afgrødernes så-tidspunkt, sortsvalg, gødningsstrategi og afgrødens aktuelle tilstand. Det gælder om at anvende vækstregulering, når planten er i aktiv vækst og ikke stresset af klima, vand- eller næringsstofmangel. InSpire hjælper dig med at beregne risikoen for lejesæd ud fra et antal parametre såsom: Sortsvalg, så-tidspunkt, udbytteniveau, vækststadie, jordtype, gødningsniveau, lokalitet og afgrødernes tilstand. Ved at indtaste dine data i de respektive felter i InSpire og klikke ”Beregn”, får du en anbefaling til vækstreguleringen i din mark.

Sponsoreret Syngenta

Teknik og fornuft går hånd i hånd
 

InSpire hjælper dig til bedre at forstå den generelle risiko for lejesæd i din hvedemark. Denne forståelse sammen med dine erfaringer og kompetencer øger chancerne for stråstyrke hele vejen frem til høst!

HER kan du prøve InSpire:

https://www.syngenta.dk/plantebeskyttelse/vaekstregulering/inspire

Enkel guide til optimering af dine afgrøder

Sammen med Inspire har Syngenta også udviklet en tretrins-guide, som kan hjælpe dig med at vækstregulere på de rigtige tidspunkter.

Der er tre tidspunkter, hvor vækstregulering bør overvejes alt efter årets og afgrødens udvikling. Ved buskning i stadie 25-29, ved begyndende strækning i stadie 31-32 og ved sen strækning/ fanebladets fremkomst i stadie 37-39. Moddus Start er det eneste vækstreguleringsmiddel, der er godkendt til behandling i hele perioden fra tidlig buskning og frem til før skridning i byg og hvede. Med Moddus Start har du muligheden for at lave split-behandlinger, der giver en mere skånsom behandling og som kan følges op efter behov.

HER finder du guiden og kan læse mere om vækstregulering

Bemærk: Anbefalinger fra InSpire-værktøjet er vejledende - risiko for lejesæd bør altid bedømmes i den aktuelle mark inden anvendelse af vækstreguleringsmidler. Behandling skal kun ske på afgrøder i god vækst. Tænk på, at det er bedre at lave splitbehandlinger med 3-4 ugers mellemrum end anvendelse af for høje doser under dårlige forhold. Vækstregulering bør altid ske på afgrøder som er uden stress-symptomer som tørke, udsigt til nattefrost eller næringsstofmangel. Syngenta påtager sig intet ansvar for resultaterne af din brug af InSpire.

Læs altid etiketten og anbefalingerne for korrekt anvendelse

Emneord sponsoreret, Syngenta, lejesæd, digitalt værktøj, InSpire, risikoberegning, vækstregulering

Betalt indhold af Syngenta

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.