To bud på at bekæmpe gnaskende biller i kornlageret
Det er tid for at rengøre kornlagrene. På Borgeby Fältdagar kan man høre, hvordan det lyder, når kornsnudebiller æder korn.

Hvad sker der, når man nedsænker en mikrofon i en bowle med korn?

Det larmer. I hvert fald, hvis der er skadedyr, som gnasker løs af kornet. Lyden kan høres på Bayers stand på Borgeby Fältdagar, hvor kornsnudebiller boltrer sig i kornet.

Kornbiller og andre skadedyr i kornlagrene er et dyrt bekendtskab. Derfor bør en grundig rengøring og eventuel kemisk bekæmpelse af skadedyr være fast rutine.

Og det er nu, inden næste års høst skal lægges på lager, at rengøringen skal ske.

Kemisk bekæmpelse

Forud for kemisk bekæmpelse, skal alt gammelt korn og melstøv fjernes fra både silo og lagerrum og fra de tilhørende transport- og indtagningsfaciliteter.

På tomme lagre er K-Obiol EC 25 er godkendt.

Midlet udbringes med rygsprøjte. Hidtil kunne også anvendes Talisma EC, men midlet markedsføres ifølge firmaet ikke længere.

Midlet må maksimalt anvendes 1 gang pr. år og koster omkring 800-900 kroner pr. liter inklusiv afgift eksklusiv moms.

Derudover er AquaPy godkendt til skadedyrsbekæmpelse i tomme kornlagre. Midlet er et naturligt pyrethrum fra chrysanthemum,

AquaPy er godkendt til bekæmpelse af den voksne kornsnudebille og andre kravlende insekter i tomme kornlagre. Midlet virker kun få timer, og insekterne skal derfor rammes direkte.

Bekæmpelse i lagret korn

Ønsker man at bekæmpe skadedyr på lagre, hvor der stadig er korn, kan der anvendes K-Obiol ULV 6.

K-Obiol ULV 6 er en såkaldt klar til brug formulering, så der skal ikke tilsættes vand.

Bekæmpelsen kræver specialudstyr, der sikrer, at kornet falder igennem tågen af bekæmpelsesmidlet.

Derudover er det muligt at gasse skadedyrene med et fosforbrinteprodukt. Det er dog kun aktuelt i større anlæg og større kornpartier. Kun firmaer med særligt udstyr og speciel tilladelse må foretage denne behandling.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.