Driftsleder for 1.050 hektar: Det sidste vårbyg er først modent nu og høstes færdigt her i weekenden

Blog fra planteavlsbedriften: ​​​​​​​Det har været en fantastisk høst, også selvom vi stadig mangler at høste en smule af kornet. Det er også lykkedes at etablere både raps og efterafgrøder forholdsvis tidligt i år - og vi er nu gået i gang med at så vintersæd.

Af Martin Dunker - fortalt til Dortea Dencker Hansen

Høsten er gået fantastisk godt. Det har været et skønt høstvejr, og selvom vi ikke er helt færdige endnu, bekymrer det os ikke.

Vi mangler at høste de sidste 55 hektar vårbyg, det regner vi med at kunne nå, inden weekenden er omme – og så er høsten i hus.

Vi har et lokalt marked den første weekend i september hvert år, og vi plejer at sige, at hvis 80 procent er høstet der, er det godt. Det når vi jo fint i år, når vi bliver færdige i løbet af weekenden. 

Grunden til vi ikke er færdige med høsten endnu, er at vi har ventet på, at kornet er modent - i stedet for at høste umodent korn og få grønkorn ind.
 

Efterafgrøder og rapsen er i jorden

Vi har sået efterafgrøderne - det blev vi færdige med 12.-13. august, så det var i god tid.

Vi har normalt blandingskorn som efterafgrøde, men med den kraftige vækst der har været i efteråret de seneste år, er vi bange for at blandingskornet bliver for kraftigt, og får svampesygdomme, som kan påvirke den efterfølgende vårbyg.

Selvom blandingskornet er nemmere som efterafgrøde, har vi valgt at bruge olieræddike og honningurt som efterafgrøde i år - for at undgå sygdomme.

Rapsen er puttet i jorden mellem 2. august og 22. august, så dem er vi færdige med at så.

Rapsen fra 2. august står allerede store på marken. Før første gang har vi selv sået 160 hektar raps i år, og er spændte på, hvad det kaster af sig.

Der er blevet ventet på at kornet var modent, før det blev høstet. Nu er det næsten i hus. Privatfoto.
 

Aldrig haft så gode majs

Vinterbyg skuffede fælt i høst. Vi havde kun sået en tredjedel af det, vi havde planlagt, og det blev på de sandede og mest ringe arealer. Derudover blev den jo sået i et vådt efterår - og med tørken i foråret forventede vi ikke et fantastisk resultat.

Ellers er udbytterne generelt flotte i år.

Udbyttet i rapsen er på 36 hkg pr. hektar, det er den eneste afgrøde, der endnu er helt opgjort. Det er et normalt udbytte heroppe, men taget i betragtning af at dele af rapsmarken var druknet i efteråret, og havde flere bare pletter på marken, er jeg egentlig godt tilfreds. 

Vores low-cost havre har umiddelbart givet 60 hkg pr. hektar. Den blev udsået med 110 kg pr. hektar, og samsået med 100 kg gødning, NS 26-13. Havren blev kun sprøjtet en enkelt gang med mangan, svampe- og ukrudtsmiddel.

Slætgræsset gav også godt. De første tre slæt har givet 10.000 foderenheder, det er jo helt fantastisk. Vi mangler stadig et enkelt slæt.

Majsen ser så godt ud, som den aldrig har gjort før. Den regner vi med at begynde at snitte om to til tre uger.

Vi er begyndt at så vinterkorn i dag. Vi er startet med hybrid vinterbyg, og derefter skal hveden sås.

Faktaboks

Faktaboks

Martin Dunker

  • Driftsleder for marken på Toftegaard ved Brønderslev siden 2010. Blogger for Mark Plus.
  • 35 år, uddannet faglært landmand og driftsleder (toårigt kursus afholdt af jyske lbf.)
  • Toftegaard omfatter tre ejendomme: 1. Ejendom med 650 søer og salg af 30 kilos grise. 2. Ejendom med 1.200 søer med salg af 7 kilos grise. 3. Ejendom med 220 årskøer (købt november 2019)
  • 1.050 hektar fra JB2 til svær lerjord. Marken dyrkes 100 procent uden plov på sjette sæson. Tre ansatte plus timelønnet passer marken, og hjælper også til i staldene.
  • Markplan til høst 2020: Vinterhvede (130 ha), vårbyg (255 ha), vinterbyg (60 ha), vinterrug (20 ha), havre (85 ha), vinterraps (100 ha), helsæd med græsudlæg (20 ha), slætgræs (80 ha), majs til foder (110 ha) og biogas (140 ha)
  • Bedirften står selv for hele markdriften, dog klarer maskinsation gyllekørsel + såning, radrensning og høst af majs + skårlægning og høst af græsslæt + halmpresning
  • Leverer møg og gylle til GrønGas i Vrå og får afgasset gylle retur.
  • Maskinpark: Fendt 933, Case Optum 300, spritny New Holland 9.80, 5 meter Amazone Cenius , 6 meter Amazone Cirrus, Amazone 6200 UX og Amazone ZA-V gødningsspreder. Maskinomkostninger er 2.985 kr. pr. hektar inkl. løn og maskinstation, dog uden gylle

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.