Sponsoreret af Bayer Crop Science
Ekspert: Sådan bekæmper du svampesygdomme i vinterraps
Foråret er så småt i gang, og det betyder, at rapsen snart blomster. Derfor er det tid til at lægge en strategi for bekæmpelse af de mest almindelige svampesygdomme i vinterraps.

Behandling af svampeangreb i raps kan være en drilsk proces.

Det er nemlig ikke muligt at helbrede et angreb eller vide, hvornår et angreb eventuelt finder sted. Dog ved vi, at angreb af knoldbægersvamp, som er den vigtigste at bekæmpe, fremmes af hyppig rapsdyrkning og fugtige forhold i de cirka fire uger, rapsen blomster, men der er også set angreb under relativt tørre forhold, hvilket betyder, at det er svært at forudsige, om der kommer angreb eller ej.

Samtidig ved vi også, at hvileknoldene, som det kaldes, når svampen ligger i dvale, kan overleve i jorden i op til 8-10 år. Det vil sige, at der stort set altid er smitte til stede, og jo mere raps, der dyrkes, jo højere er smittetrykket. Derfor er det nødvendigt at behandle for at være på den sikre side og undgå et angreb, som kan betyde store udbyttetab.

Behandling af svampesygdomme

"Hvis der kun behandles én gang, er det rigtige behandlingstidspunkt i stadie 65, altså når hovedskuddet blomster cirka 50 %, og marken er begyndende gul, og det er faktisk før, de fleste landmænd regner med, at de skal i gang med at behandle", forklarer Ivan Kloster fra Bayer.

"Hvis der behandles i dette stadie, så giver det en god effekt mod knoldbægersvamp, og de to andre almindelige svampesygdomme i raps nemlig skulpesvamp og gråskimmel. Behandlingen holder i cirka 14 dage, og det er ikke nok, hvis blomstringsperioden er langstrakt på grund af koldt vejr. Derfor vil jeg altid anbefale, at der køres to gange under en lang blomstringsperiode, eller hvis der køres ofte med raps i sædskiftet".

Når der skal behandles mod svampeangreb i raps, er det vigtigt, at hele planten bliver dækket af, det gælder både kronbladene og løvbladene. Det betyder, at der skal køres med minimum 250L vand pr. hektar, og der skal køres langsomt, max 6,5 k/t, for at få så god en dækning af hele planten som muligt.

Hvis der behandles to gange, så anbefales det at anvende 0,5 L Folicur Xpert i stadie 63 (begyndende blomstring), efterfulgt af 0,7 L Propulse ca. 10 dage senere. Hvis der kun sprøjtes én gang, anvendes Propulse med 0,7 L pr. hektar i stadie 65. SDHI-midlet Propulse er markedets nyeste og stærke SDHI-middel med dokumenteret god effekt.  

Bekæmpelse af skadedyr i vinterraps

Det er ikke kun svampesygdomme, du skal tage dig i agt for. Forskellige insekter kan også ødelægge en rapsmark. De vigtigste er glimmerbøsser, skulpesnudebiller og skulpegalmyg. Skulpesnudebiller er blygrå insekter, som lægger æg i skulperne. De findes fra de første skulper bliver dannet, hvor de lægger æg og der efterfølgende kommer en 2-3 larver. Dermed dannes der vej for endnu et skadedyr, nemlig skulpegalmyg, som kan bruge skulpesnudebillens huller til at lægge æg, og den lægger op til 50 æg, der i sidste ende bevirker, at skulperne springer op inden høst, og frøene falder til jorden. Derfor er det vigtigt at bekæmpe skulpesnudebillerne, som søger ind i vinterraps fra begyndende blomstring, når skulperne bliver dannet.

Skulpesnudebillerne skal bekæmpes under hele blomstringsperioden, hvis der er mere end 1-2 skulpesnudebiller pr. plante. Derfor er det vigtigt at tjekke, om de er til stede, og det skal gøres under hele blomstringsperioden. Hvis der er skulpesnudebiller til stede, bør der behandles med 0,3 L Biscaya pr. hektar med en god dækning. Biscaya kan anvendes hele døgnet og har en anden kemisk sammensætning, og derfor kan det med fordel anvendes rent resistensstrategimæssigt. Midlet kan blandes med svampemidler og har en god langtidseffekt mod skulpesnudebiller på 7-10 dage, men dækker også af mod skulpegalmyg. Flere behandlinger med andre midler kan være nødvendigt. Biscaya må anvendes én gang pr sæson.

Faktaboks

Lær mere om svampesygdomme og insekter i raps:

Knoldbægersvamp:Knoldbægersvamp er sædvanligvis den mest udbredte og tabsvoldende rapssygdom, som forårsages af svampen Sclerotinia sclerotiorum. Svampen udvikler sig bedst under varme forhold eller ved meget nedbør. Symptomerne ses først senere, og derfor skal risikoen for et angreb vurderes. Knoldbægersvamp bekæmpes bedst i fuld blomst.

Skulpesvamp:Skulpesvamp optræder i varme, fugtige år. Ved svampebekæmpelse i fuld blomstring opnås en rimelig god effekt mod skulpesvamp, men det bedste bekæmpelsestidspunkt er ved afblomstring.

Gråskimmel: Gråskimmel ses især under fugtige forhold og på planter, der er svækkede.

Skulpesnudebiller:Skulpesnudebiller skal der holdes øje med fra begyndende blomstring til afblomstring. Skulpesnudebillerne skader ved at bane vej for skulpegalmyggene.

Skulpegalmyg:Skulpegalmyggen er mørk med lange ben. Skulpegalmyggens larve overvintrer i jorden i sidste års rapsmark. Larverne er hvidgule og ca. 2 mm lange. Larverne suger på skulpevæggen, hvorved skulpen svulmer lidt op, nødmodner og springer op.

Glimmerbøsser: Glimmerbøsserne ødelægger knopperne på raps. Rapsen er derfor mest følsom for angreb i det tidlige knopstadie. Glimmerbøsserne har udviklet resistens mod de fleste ældre pyrethroider, derfor anbefales det at anvende Biscaya, som har anden virkemekanisme. Så snart rapsen går i blomst, gør glimmerbøsser ikke længere skade.

Emneord sponsoreret, Bayer Crop Science

Sponsoreret af Bayer Crop Science

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.