Fire gode grunde til at bruge Kerb i vinterraps
Det er nu aktuelt at bekæmpe spildkorn og græsukrudt i vinterrapsen. Jordtemperaturen er cirka otte grader.

Af Casper Andersen, planteavlskonsulent, LMO

Kerb 400 SC fik i sommer 2018 en egentlig godkendelse til vinterraps. Sammen med godkendelsen følger en række vilkår for anvendelse.

Selv om der i dette efterår står rigtig gode og tætte vinterrapsmarker derude, skal man alligevel have fokus på brugen af Kerb. Måske er der i forvejen bekæmpet spildkorn og græsser med Focus Ultra eller Agil.

Men hvis du kan sætte flueben ud for mindst ét af disse punkter, bør du stadigvæk komme ud med Kerb i din rapsmark:

  • Har du et sædskifte med frøgræs og meget vintersæd?
  • Har du problemer med græsukrudt i sædskiftet – alm. eller ital. rajgræs, agerrævehale, væselhale, gold og blød hejre, og er det ofte forsøgt bekæmpet med græsmidler (Cossack, Broadway, Atlantis) i foråret i kornet?
  • Oplever du nedsat effekt af græsmidlerne i kornet?
  • Står der lige nu ikke-bekæmpet spildkorn, græsukrudt og fuglegræs i din rapsmark?

Kerb i sædskiftet

Kerb 400 SC er et vigtigt og effektivt værktøj til at bekæmpe græsukrudt i vinterrapsen og forebygge resistens i sædskifter med meget frøavl, vintersæd og græsukrudt.

Hvis ikke vi i vinterrapsen får bekæmpet de vanskelige græsser, vil græsserne smide frø og bare opformere puljen af ukrudtsfrø i jorden til de kommende år.

Især i frømarken kan det blive en bekostelig affære, hvis en mark eller dele af den bliver kasseret på grund af fremmede græsser.

Kun i november-december

Med den nuværende godkendelse i vinterrapsen må du køre med Kerb  i november og december, og altså ikke efter nytår.

Cirka 1. november i år kom jordtemperaturen under 10 grader, hvilket er nødvendigt for at Kerb ikke nedbrydes for hurtigt i jorden.

I forhold til bekæmpelse af græsserne er det en fordel at Kerb kommer ud tidligt og virker, inden græsserne vokser sig store i løbet af efteråret. Effekten af Kerb er klart bedst på småt græsukrudt i det tidlige efterår.

Sprøjteteknik

Kerb 400 SC er et jordmiddel, og aktivstoffet optages gennem græsukrudtets rødder.

Selv om der mange steder står rigtig tætte rapsmarker, kan der godt køres med Kerb nu med god effekt.

Midlet er formuleret på en måde, så det ikke fordamper, når det afsættes på rapsens blade. Midlet lægger sig som en kapsel på bladene, indtil der kommer regn, som skyller midlet ned på jorden. Du kan selv hjælpe til ved at køre med høj vandmængde, gerne 200 liter pr. hektar. 

Brug dyser, som giver grove dråber. For eksempel samme dyser, som til Boxer-sprøjtningerne, de blå kompakte luftinjektionsdyser eller de røde 04 dyser, der giver endnu større dråber.

Kør gerne lige inden regn, så midlet hurtigt kommer ned på jorden. Lad være at køre i skarp sol ved høje temperaturer.

Den maksimalt tilladte dosering er 1,25 liter pr. hektar.

Afstandskrav til omgivelserne

Som noget nyt er der tilføjet afstandskrav på to meter til veje, boliger, institutioner og andre offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.

Så sørg for at overholde disse afstandskrav og brug den gode sprøjteteknik til at undgå afdrift og udvis det gode landmandsskab.
 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.