Hestebønner kan konkurrere med 70 hkg maltbyg

Hestebønner er et reelt alternativ til korndyrkning.

Af Lars Klausen, planteavlskonsulent og Anders Nielsen, praktikant, begge Agrovi

Lave afregningspriser på korn, især maltbyg, og stigende problemer med græsurkudt i vintersæd, gør det relevant at se sig om efter alternative afgrøder. Her kan hestebønner være et godt valg.

Hestebønne er en bælgplante, der ligesom ærter ikke skal tilføres kvælstofgødning, da de via knoldbakterier på rødderne omdanner atmosfærens luftformige kvælstof til planetilgængeligt kvælstof i jorden. Det er dog vigtigt at den er velforsynet med fosfor, kalium, magnesium og svovl.

Efter høst af afgrøden efterlades der en del kvælstof i jorden, som kommer den efterfølgende afgrøde til gavn. Den er derfor en glimrende forfrugt for vinterhvede og har samtidig sanerende effekt på sædskiftesygdomme, som goldfod- og knækkefodsyge i hvede.

Godt for organisk indhold

Hestebønne er tørkefølsom, især i perioden hvor den blomstrer, så den skal dyrkes på de bedre ler- og sandmuldede lerjorde. Lavbunds og humusjorde er ikke egnede.

Hestebønner efterlader store mængder afgrøderester i jorden, hvilket gavner jordens indhold af organisk stof. Det giver på længere sigt, en mere dyrkningssikker jord. Ligesom andre vårsåede afgrøder, giver hestebønne en god sanerende effekt på ukrudtsproblemer i et sædskifte med meget vintersæd. Især på problemgræsser som vindaks, agerrævehale og hejrearter, der kan bekæmpes med Agil eller Focus Ultra.

Hestebønner kan anvendes som proteinkilde på egen bedrift, fx til svin eller kvæg. Herved kan der spares indløb af dyre proteinkilder som soja.

Proteinindholdet i hestebønne er således treogenhalv gange højere end i vårbyg, og både proteinindhold og udbytte er højere end i ærter. Den bruges også til human ernæring, især i Mellemøsten er den en delikatesse.

Kontraktavl

Hestebønner kan også afsættes til grovvarefirmaerne som kontraktavl. Det er derfor vigtit at få lavet en kontrakt med et firma, hvor pris og betingelser aftales.

Der er forskellige afregningsmodeller, bland andet:
-Afregning med basis foderærter med et avlertillæg
-Afregnes basis matif møllehvede med et avlertillæg

Ved de priser, vi har set i Agrovi, vil et udbytte på 55 hkg hestebønner give omtrent samme udbytte som 70 hkg maltbyg. Hertil kan så lægges sparede omkostninger til kvælstofgødning.

Tidligere var hestebønne først høstmodent hen i oktober måned, hvilket ofte medførte problemer med at få dem høstet tørt.

De nye sorter er tidligere modne, så der normalt høstes fra midt i august til først i september.
 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.